M Hankehaavi, tutkimushankkeet luonnonvara-alalta, suomenkielinen haku

Hankehaavi - Aihehakemisto

Itämeri

Itämereen liittyvissä tutkimuksissa tuotetaan tietoa meren tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, ennakoidaan meren tilamuutoksia, tunnistetaan mereen kohdistuvia riskejä: maankäytön muutokset, kaupungistuminen, teollistuminen, ravinteiden ja kemikaalien käyttö, virkistyskäyttö, kalastus, merialueiden rakentaminen, merikuljetukset. Tutkimus tuottaa tietoa päätöksenteolle, jonka tavoitteena on ekologisen tilan parantaminen, kestävä käyttö.
Tutkimusteemoja:

- rehevöittävien ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen
- merialuesuunnittelu
- ympäristövahinkoriskit

Hakuehto: ( Itämereen ja merialueisiin liittyviä sanoja tekstissä ) OR (Itämereen ja merialueisiin liittyviä asiasanoja)

Hakutuloksessa 692 hanketta

Tiedon-
tuottaja

Hankkeen nimi, vastuuhenkilö ja asiasanat

Kesto

GTK

käynnissä
3 v.: 2022 - 2024

HY

käynnissä
1 v.: 2022 - 2022

Syke

käynnissä
2 v.: 2022 - 2023

Syke

Hydrologian tutkimusinfrastruktuuri (HYDRO-RI-Platform)

Vastuullinen johtaja Cinitia Uvo (SYKE), Jari Silander (SYKE), Maria Kämäri (SYKE)

tutkimus, ennusteet, seuranta, tutkimuslaitokset, yhteistyö, hydrologia, Itämeri, joet, järvet, vesistöt,

käynnissä
9 v.: 2022 - 2030

Syke

käynnissä
9 v.: 2022 - 2030

Syke

Hydrological RDI partnership network (Hydro-RDI-Network)

Principal investigator Anna-Stiina Heiskanen SYKE, Jari Silander SYKE, Maria Kämäri SYKE, Cintia Uvo, SYKE

research, forecasts, monitoring, research institutes, co-operation, hydrology, Baltic Sea, rivers, lakes, river systems,

käynnissä
2 v.: 2021 - 2022

Syke

Hydrologinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kumppanuusverkosto (Hydro-RDI-Network)

Vastuullinen johtaja Anna-Stiina Heiskanen (SYKE), Jari Silander (SYKE), Maria Kämäri (SYKE), Cinitia Uvo (SYKE)

tutkimus, ennusteet, seuranta, tutkimuslaitokset, yhteistyö, hydrologia, Itämeri, joet, järvet, vesistöt,

käynnissä
2 v.: 2021 - 2022

Syke

käynnissä
2 v.: 2020 - 2021

Syke

Ympäristöviisas viljelijä

Raimo Ihme (SYKE), Riina Rahkila (hankkeen projektipäällikkö, ProAgria Oulu ry/Oulun maa- ja kotitalousnaiset)

kestävä kehitys, maatalous, seuranta, yhteistyö, hajakuormitus, vesiensuojelu, vesistökuormitus, vesistömallit, Itämeri, vesistöt ja vesivarat, ympäristövaikutukset,

päättynyt
3 v.: 2020 - 2022

HY

käynnissä
5 v.: 2019 - 2023

HY

käynnissä
4 v.: 2019 - 2022

HY

BALTIMARI

Parviainen, Tuuli Aino Maaria

käynnissä
2 v.: 2019 - 2020

HY

käynnissä
4 v.: 2019 - 2022

HY

käynnissä
2 v.: 2019 - 2020

Syke

Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Tommi Kontto, projektipäällikkö (Suomen ympäristökeskus), (Jorma Rytkönen Syke, 2019 - 2021)

haitalliset aineet, tutkimus, hankkeet, seuranta, Itämeri, meri, merten saastuminen, mertensuojelu, vesiensuojelu, öljy,

käynnissä
5 v.: 2019 - 2023

Luke

päättynyt
2018 - 2018

Luke

päättynyt
2018 - 2021

Syke

päättynyt
4 v.: 2018 - 2021

Syke

päättynyt
4 v.: 2018 - 2021

Syke

päättynyt
4 v.: 2018 - 2021

HY

käynnissä
2017

HY

päättynyt
1 v.: 2017 - 2017

Luke

Pohjanlahden siikakantojen geneettinen kantaosuusanalyysi

Koljonen Marja-Liisa

geenivarat

päättynyt
2017 - 2020

Syke

Clear waters from pharmaceuticals - CWPharma

Noora Perkola, Finnish Environment Institute (SYKE)

Baltic Sea,

päättynyt
5 v.: 2017 - 2021

Syke

päättynyt
5 v.: 2017 - 2021

Syke

käynnissä
2 v.: 2017 - 2018

GTK

päättynyt
2 v.: 2016 - 2017

Luke

päättynyt
2016 - 2019

Luke

päättynyt
2016 - 2019

Syke

päättynyt
4 v.: 2016 - 2019

Syke

päättynyt
4 v.: 2016 - 2019

HY

NutriTrade - Nutrient Offsetting for the Baltic Sea

Ollikainen, Markku Martti Olavi

päättynyt
4 v.: 2015 - 2018

HY

Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön

Arvola, Lauri Matti Juhani

päättynyt
3 v.: 2015 - 2017

Luke

Itämeri ja sinisen kasvun mahdollisuudet tutkimusohjelma - kehittäminen

Ahvonen Anssi

päättynyt
2015 - 2016

Luke

MARMONI Itämeren indikaattorit

Lappalainen Antti

päättynyt
2015 - 2015

Luke

Nordic-Baltic Co-operation for Forest Inventory

Korhonen Kari T

päättynyt
2015 - 2015

Luke

päättynyt
2015 - 2021

Luke

Suomenlahden vaellussiikajoet, poikaskartoitus

Veneranta Lari

päättynyt
2015 - 2016

Luke

Water emissions and their reduction in village communities - villages in Baltic Sea Region as pilots-VALMISTELURAHA

Vieraankivi Marja-Liisa

päättynyt
2015 - 2016

HY

päättynyt
4 v.: 2014 - 2017

Luke

Itämerirehu kotimaisista raaka-aineista

Setälä Jari

päättynyt
2014 - 2015

Luke

Kalankasvatuksen kestävä kasvu merialueilla

Kankainen Markus

päättynyt
2014 - 2015

Luke

Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen

Lehtonen Esa

päättynyt
2014 - 2015

GTK

päättynyt
4 v.: 2013 - 2016

HY

päättynyt
6 v.: 2013 - 2018

HY

päättynyt
6 v.: 2013 - 2018

HY

päättynyt
3 v.: 2013 - 2015

HY

päättynyt
4 v.: 2013 - 2016

HY

päättynyt
3 v.: 2013 - 2015

Luke

BALSAM Itämeren hylje- ja lintuseurannat

Rintala Jukka

päättynyt
2013 - 2015

Luke

Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen erillistehtävät

Eskelinen Päivi

päättynyt
2013 - 2015

Syke

Short-term expert services for HELCOM

Mr. Timo Seppälä (hazardous wastes), Mr. Seppo Knuuttila (transboundary loads), SYKE

international affairs, international agreements, Baltic Sea, Baltic Sea, inland waters and aquatic resources,

päättynyt
2 v.: 2013 - 2014

HY

päättynyt
4 v.: 2012 - 2015

Syke

päättynyt
4 v.: 2012 - 2015

Syke

päättynyt
4 v.: 2012 - 2015

Syke

päättynyt
4 v.: 2012 - 2015

HY

päättynyt
4 v.: 2011 - 2014

HY

päättynyt
6 v.: 2011 - 2016

Syke

päättynyt
3 v.: 2011 - 2013

Syke

päättynyt
4 v.: 2011 - 2014

Syke

päättynyt
4 v.: 2011 - 2014

Luke

Itämeri - asiantuntijatehtävät

Ahvonen Anssi

päättynyt
2010 - 2016

Luke

Itämeri - erillistehtävät

Ahvonen Anssi

päättynyt
2010 - 2015

HY

päättynyt
3 v.: 2009 - 2011

HY

päättynyt
3 v.: 2009 - 2011

HY

päättynyt
3 v.: 2009 - 2011

HY

päättynyt
2 v.: 2009 - 2010

Luke

Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa

Niemi Jarkko

päättynyt
2009 - 2016

RKTL

M74 syndrome in Baltic salmon

Vuorinen Pekka J.

päättynyt
5 v.: 2009 - 2013

Syke

käynnissä
2009

HY

päättynyt
1 v.: 2008 - 2008

HY

päättynyt
1 v.: 2008 - 2008

Luke

Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi

Ahtiainen Heini

päättynyt
2008 - 2015

RKTL

päättynyt
2 v.: 2008 - 2009

HY

päättynyt
1 v.: 2006 - 2006

HY

päättynyt
2006 -

RKTL

päättynyt
4 v.: 2003 - 2006

HY

päättynyt
2 v.: 2001 - 2002

RKTL

päättynyt
4 v.: 2001 - 2004

RKTL

päättynyt
3 v.: 2001 - 2003

HY

päättynyt
1997 - 1999

RKTL