M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Haitalliset aineet ja kalojen elinympäristön muutokset - kalat, kalakannat ja kalatalous (Kalojen myrkyt)

Paluu Hankehaaviin

	

Tutkimus on koostunut monesta osahankkeesta, joissa tutkitaan ympäristölle ja kaloille sekä sitä kautta ihmiselle haitallisten aineiden (mm. dioksiinien, raskasmetallien, öljyperäisten aineiden ja levämyrkkyjen) pitoisuuksia, kertymistä ja vaikutuksia kaloissa ja arvioidaan niistä aiheutuvaa riskiä kuluttajille. Tietoa kalojen haitta-ainepitoisuuksista tarvitaan, jotta voidaan seurata Suomen tilannetta mm. suhteessa EU:n asettamiin elintarvikkeiden suurimpiin sallittuihin dioksiinipitoisuuksiin ja muihin vastaaviin enimmäispitoisuusrajoihin. Sinilevämyrkkyjen kertymisestä ja vaikutuksista kaloihin tiedetään niukasti, ja kasvanut öljykuljetusten määrä Itämerellä muodostaa potentiaalisen uhan kalataloudelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on tutkia haitallisten aineiden pitoisuuksia kaloissa ja kertymistä ravintoketjuissa kalojen elintarvikekäytön ja kalastuselinkeinon turvaamiseksi, riskin arvioimiseksi kuluttajille sekä kalataloudellisten haittojen arvioimiseksi.

Tulokset

Itämeressä syönnöstäneiden lohien sekä isojen ja vanhojen silakoiden dioksiinien ja dioksiininkaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät uudenkin EU-raja-arvon (8 pg/g). Ensimmäisten tulosten perusteella järvialueiden kaloissa organotinayhdisteiden pitoisuudet olivat hyvin pieniä, mutta Vanhankaupunginlahden ahvenissa suuria.

Vastaava tutkija

Vuorinen Pekka J., Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Keinänen Marja, Lappalainen Antti, Parmanne Raimo, Rask Martti

Yhteistyötahot

Merentutkimuslaitos, Elintarvikevirasto, Kansanterveyslaitos, EVIRA, SYKE, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Säteilyturvakeskus , ,

Hankkeen kesto 2006 - 2010

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.