M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Itämeren hylkeiden ekologia

Paluu Hankehaaviin

	

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma pitää sisällään runsaasti erilaisia hylkeiden biologiaan ja metsästykseen liittyviä tutkimus- ja selvitystarpeita, joihin RKTL joutuu osaltaan vastaamaan. Hylkeiden terveyden seuranta (erityisesti norppa) ja kudosaineiston kerääminen kuuluvat edelleenkin tutkimuksen ja seurannan painopisteisiin.

Tavoitteet

Hylkeiden ekologiasta tarvitaan tietoja kantojen hoidon perustaksi. Tässä hankkeessa selvitetään hylkeiden lisääntymishäiriöitä ja muuta terveydentilaa, hylkeiden ympäristömyrkkypitoisuuksia ja niiden yhteyttä terveydentilaan, hallinmetsästyssaaliin rakennetta ja alueellista sijoittumista sekä hylkeiden ruoansulatuskanavan loisintaa ja hylkeiden ravintoa.

Vastaava tutkija

Kunnasranta Mervi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Timonen Petri, Koivunen Riitta, Koivunen Heikki, Stenman Olavi

Yhteistyötahot

Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja EVIRA.

Hankkeen kesto 2004 - 2009

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.