M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Merialueen siikaistutusten tuloksellisuus

Paluu Hankehaaviin

	

Siika on yksi yleisimmistä kalaistutuksissa käytetyistä kalalajeista maassamme. Merialueellemme istutetaan vuosittain 8-10 miljoonaa yksikesäistä siianpoikasta ja kymmeniä miljoonia vastakuoriutuneita siikoja. Suurin osa istutuksista on vaellussiian kutujokiin rakennettujen vesivoimalaitosten ja teollisuuden velvoiteistutuksia.

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään merialueella tehtävien siikaistutusten tuloksellisuutta. Koska istutuksiin käytetään huomattavia taloudellisia panostuksia, on perusteltua seurata niiden tuloksellisuutta. Siika on yksi tärkeimmistä rannikon kalastuksen kohdelajeista, joten istutusten tuottamalla saaliilla on suuri merkitys niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastuksellekin. Velvoitehoidon tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää saada tietoa istutusten tuloksellisuudesta ja niiden tuottaman saaliin alueellisesta jakautumisesta.

Tällä hetkellä käynnissä on kolme osatutkimusta:

1. Perämerellä Kemijoen suulle tehtyjen velvoiteistutusten tuloksellisuuden seuranta
2. Kokkolan-Uudenkaarlepyyn välillä tehtyjen siikaistutusten tuloksellisuus
3. Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla istutettujen siikojen tuloksellisuus

Tulokset

Kokkolan-Uudenkaarlepyyn välille tehdyt siikaistutukset tuottavat 50-100 kiloa saalista tuhatta istutettua poikasta kohti.

Pohjoisella Perämerellä istutusten tuotto jäänee tätä alhaisemmaksi

Suomenlahdella siikaistutusten tuotto on ollut todella hyvä, jopa yli 200 kiloa / 1000 istukasta

Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla verkkokasseissa tuotetut poikaset ovat isokokoisia ja hyväkuntoisia. Huolimatta keinorehulla tapahtuvasta kasvatuksesta ne siirtyvät istutuksen jälkeen elävään ravintoon, ja aloittavat ruokailun meressä pian istutuksen jälkeen.

Vastaava tutkija

Leskelä Ari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joensuun riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Jokikokko Erkki (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Huhmarniemi Alpo (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Mikkola Jukka (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Heikinheimo Outi (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Hankkeen kesto 1995 - 2005

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.