M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Rannikon kuhan ja ahvenen populaatiodynamiikka: Ympäristömuuttujien, kalastuksen ja saalistajien vaikutukset

Paluu Hankehaaviin

	

Rannikkovesiemme kuhalle ja ahvenelle ovat tyypillisiä voimakkaat vuosiluokkavaihtelut, jotka vaikeuttavat tulevien saaliiden ennakointia. Vaikka tiedetään, että runsaat vuosiluokat syntyvät tavallisesti lämpiminä kesinä, ilmiötä ei ole riittävästi tutkittu eikä mallinnettu. Merialueen rehevöityminen hyödyttää kuhaa, mutta voi vaikuttaa ahveneen negatiivisesti. Ympäristömuutokset vaikuttavat kalojen liikkumiseen ja oleskelualueisiin, jolloin vanha kalastustietous menettää merkitystään. Erityisesti Saaristomerellä kuhan ja ahvenen kalastus on merkittävää sekä elinkeinona että vapaa-ajan toimintana.

Tavoitteet

Rannikon kuha- ja ahvensaaliista on kerätty näytteitä jopa vuosikymmenien ajalta. Näiden aineistojen ja saalistilastojen perusteella kehitetään malleja ja tuotetaan tietoa, jota voidaan käyttää ympäristö-vaikutusten tutkimiseen, kuha- ja ahvenkannan muutosten ennakointiin, petojen kuten hylkeiden ja merimetsojen saalistuksen vaikutusten arviointiin ja kalastuksen ohjauksen suunnitteluun. Hanke on aluksi kaksivuotinen, ja saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan jatkotutkimukset.

Tulokset

Saaristomeren kuhan ja ahvenen vuosiluokkavaihteluun vaikuttavat eniten kesän lämpötilat. Kuhan runsaus näyttää alustavien tulosten perusteella rajoittavan ahvenen vuosiluokkien voimakkuutta.

Vaikuttavuus

Tulokset ovat hyödyksi päätöksentekijöille ja myös tieteellisesti arvokasta uutta tietoa. Kalastusta voidaan ohjata tutkimustiedon pohjalta siten, että kuha- ja ahvenkantojen tuotto kasvaa ja kotimaisen kalan saatavuus paranee. Kalastuksen kehittyminen entistä kestävämmäksi voi tuoda sille tulevaisuudessa lisäarvoa.

Vastaava tutkija

Heikinheimo Outi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Auvinen Heikki, Raitaniemi Jari, Wiik Tarja

Yhteistyötahot

Suomen Ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalastusalueet

Hankkeen kesto 2010 - 2011

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.