M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

INDECO, Developing Indicators of Environmental Performance of the Common Fisheries Policy

Paluu Hankehaaviin

	

EU-tutkimushankkeessa (co-ordination action) kehitetään indikaattoreita kuvaamaan merialueiden kalastuksen ympäristövaikutuksia. Indikaattoreita on tarkoitus käyttää päätöksenteon apuna arvioitaessa EU:n kalastuspolitiikan toimenpiteiden onnistumista.

Tavoitteet

Tutkimuslaitoksen tehtävänä EU-tutkimushankkeessa oli osallistua työkokousten työskentelyyn ja koota ja toimittaa hankkeen käyttöön Itämereen liittyvää aineistoa yhdessä muiden hankkeessa mukana olleiden Itämeren rantavaltioiden tutkimuslaitosten kanssa.

Tulokset

Indikaattoreiden kehittämistä tulee jatkaa, ja indikaattoreita tarvitaan kuvaamaan sekä ympäristön tilaa (state) että ympäristön tilaan vaikuttavia paineita (pressures). Indikaattoreiden arviointi on toistaiseksi hankalaa jo senkin takia, että CFP:ssä ei ole asetettu yksityiskohtaisia tavoitteita kalastuksen ympäristövaikutusten vähentämiselle.

Vaikuttavuus

EU-tutkimushankkeessa (co-ordination action) kehitetään indikaattoreita kuvaamaan merialueiden kalastuksen ympäristövaikutuksia. Indikaattoreita on tarkoitus käyttää päätöksenteon apuna arvioitaessa EU:n kalastuspolitiikan toimenpiteiden onnistumista.

Vastaava tutkija

Lappalainen Antti, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Hankkeen kesto 2005 - 2006

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.