M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kuha, hauki, ahven ja siika

Paluu Hankehaaviin

	

Arvioidaan rannikon kuha-, hauki-, ahven- ja vaellussiikkantojen tilaa saalis- ja pyyntiponnistustietojen sekä kalakantanäytteiden perusteella.

Kantojen tila raportoidaan EU:lle vuosittain. Tietoja käytetään sekä kalakantojen että ekosysteemitason hoitotarpeiden määrittelyyn ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Hanke on jatkuva.

Tavoitteet

EU-tiedonkeruuohjelman mukaisesti kerätään kuha-, hauki- ja ahvennäytteitä rannikon ammattikalastuksen saaliista. Näytteet kerätään vuosineljänneksittäin saaliin jakautuman perusteella sekä verkko- että rysäpyynnistä.

Näytteiden ja saalistietojen avulla arvioidaan vuosiluokkien vahvuuksia ja ennakoidaan saaliiden kehityssuuntia. Kuha- ja ahvenaineistot vuosilta 1977 ? 2011 on koottu yhteen tiedostoon. Vapaa-ajankalastuksen saalistilastojen epävarmuus on viime tiedusteluissa (2008, 2010) kasvanut, eikä niiden tietoja voi luotettavasti käyttää kanta-arvioiden aineistona. Seurantaa tulisi laajentaa myös vapaa-ajankalastajien kalastuksen ja saaliiden rakenteeseen.

Eri jokien (Kalajoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kemijoki) vaellussiian kutupopulaatiosta kerätään vuosittain noin 200 näytettä/joki. Siian- ja muikunpoikasten poikasnuottauksia tehdään vakioalueilla Vaasassa, Kalajoella ja Perämeren pohjukassa.

Siianpoikasia kerätään smolttiruuvista Simojoelta.

Merkitään (Carlin-merkki) Kukkolankosken lipposaaliista 500 kesäsiikaa.

Tulokset

tiedot kantojen kehityksestä ja tilasta esitetään RKTL:n www-sivuilla ja Tornionjoen siikojen DNA-määrityksistä laaditaan Helsingin yliopiston kanssa käsikirjoitus kansaiväliseen julkaisuun.

Vastaava tutkija

Auvinen Heikki, Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos, Turun riistan- ja kalantutkimus
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Virtanen Pentti, Heikinheimo Outi, Jokikokko Erkki, Raitaniemi Jari, Wiik Tarja, Sundman Karl

Yhteistyötahot

rannikon kalastusalueet, ELY-keskukset ja kalastusseurat, Lantbruksuniversitetet (ent. Fiskeriverket, Ruotsi, Helsingin Yliopisto, Pro Siika-liike, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Voimalohi Oy

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.