M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Hylkeiden ja rannikkokalastuksen sekä kalastajien välinen vuorovaikutus (DVD)

Paluu Hankehaaviin

	

Koko Itämeren alueen kattavaa hylje- ja kalastuselinkeinon konfliktia käsittelevää katsausta ei ole aiemmin ollut olemassa. Aloite aihetta laajasti käsittelevästä DVD filmistä syntyi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa.

Hanke tuotti laajan selvityksen vallitsevasta hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista ja sen mahdollisista ratkaisukeinoista koko Itämeren alueella. Hankkeessa haastateltiin yhteensä 76 eri tahojen henkilöä Itämeren valtioissa.

Hylkeiden aiheuttamat haitat Kalastuselinkeinolle kasvavat edelleen ja ongelma on vaikeasti ratkaistavissa. Näkemykset konfliktista ja sen ratkaisukeinoista vaihtelevat Itämeren eri valtioissa. Konfliktia voidaan lieventää hylkeenkestävillä kalanpyydyksillä mutta niiden ei koeta olevan pysyvä ratkaisu.

Tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena oli lisätä yleistä tietämystä hyljeongelman vaikeudesta ja moninaisuudesta sekä tehostaa keskusteluyhteyttä mm. ympäristöjärjestöjen, kalastushallinnon, kalastajajärjestöjen sekä tutkimuslaitosten välillä.

Tulokset

Harmaahylje on monikansallinen resurssi ja kannan säätelystä on sovittava yhdessä kaikkien Itämeren valtioiden kesken. Harmaahyljekannan säätely yksinomaan luvanvaraisesti metsästämällä ei todennäköisesti tuota toivottua tulosta, sillä vuosittain vain noin puolet myönnetyistä kaatoluvista saadaan Suomessa ja Ruotsissa hyödynnettyä. Harmaahyljekannan hyödyntäminen on perusteltua edellyttäen, että kannan suotuisan suojelun taso turvataan. Itämerennorppa on kuitenkin rauhoitettu. Myös muita konfliktin ratkaisukeinoja ja hyljetorjuntamenetelmiä tulee kehittää tulevaisuudessa. Harmaahylje tulisi nähdä resurssina ja arvokkaana luonnonvarana kuten muinoin. Harmaahylkeen nahka, traani, liha ja luut voidaan hyödyntää ja jalostaa tuotteiksi

Hankkeen pääasiallinen tuote on englanninkielinen DVD-filmi (käännös suomeksi ja ruotsiksi valmistuu keväällä 2007).

Vastaava tutkija

Lehtonen Esa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Suuronen Petri

Rahoittajat

Pohjoismainen Ministerineuvosto/MiFi, RKTL, ,

Julkaisut

Seals in the Baltic Sea ? A threat, or a richness and resource (DVD filmi 49 min & trailer 10 min)
http://www.rktl.fi/julkaisut/j/424.html

Hankkeen kesto 2005 - 2007

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.