M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Ahven-, hauki- ja kuhakantojen tilan arvioiminen ja pyynnin vaikutusten selvittäminen

Paluu Hankehaaviin

	

Tavoitteet

Seurataan rannikon kuha-, hauki- ja ahvenkantojen tilaa ja kehitystä sekä kalastuksen vaikutusta niihin. Tietoja käytetään kalastuksen säätelytarpeen arviointiin ja kalakantojen hoidon suunnitteluun.

Tulokset

Kuhan käyttäytymisessä on havaittu muutoksia ja kuhia saadaan saaliiksi uusilta alueilta. Merialueen ammattikalastajien kuhasaalis vuonna 2006 oli 468 tonnia. Saalista saatiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Ennakkotietojen mukaan saalis kuitenkin pieneni lähelle 400 tonnia vuonna 2007. Saalis pienenee, koska pitkään pyynnin kohteena ollut poikkeuksellisen vahva 1997 vuosiluokka on harventunut.

Merialueen ammattikalastajien ahvensaalis oli v. 2006 900 tonnia ja ennakkoarvio vuodelle 2007 on 800 tonnia. Merialueen ammattikalastajien hauki¬saalis on viime vuosina ollut vakaa ja vuonna 2006 se oli noin 226 tonnia.

Ammattimainen verkkokalastus on edelleen suurissa vaikeuksissa harmaahylkeiden runsastumisen takia. Saaristomerellä osa kalastajista on lopettanut ja osa on siirtynyt kalastamaan sisälahdilla, joissa hylkeitä on toistaiseksi vähemmän kuin ulompana saaristossa.

Vastaava tutkija

Auvinen Heikki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Turun riistan- ja kalantutkimus
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Raitaniemi Jari, Heikinheimo Outi, Wiik Tarja, Halling Folke, Sundman Karl, Virtanen Pentti

Yhteistyötahot

Airiston kalastusalue, Velkuan kalastusalue, Helsingin Yliopisto, Ruotsin Fiskeriverket: Kustalaboratoriet.

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.