M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Rysistä pyydystettyjen hylkeiden satelliittiseuranta Suomenlahdella

Paluu Hankehaaviin

	

Harmaahylje eli halli aiheuttaa merkittävää vahinkoa ammattikalastukselle. Hallien on arvioitu siirtyneen ulkomereltä sisäsaaristoon ja niiden on epäilty karkottavan kaloja sisälahtiin. Yleisesti käytetään häirikköhylje-termiä, jolla tarkoitetaan pyydyksistä syömään erikoistuneita yksilöitä. Tutkimustieto siitä, ovatko kyseessä aina samat yksilöt vai tuleeko halleja satunnaisesti eri alueilta ruokailemaan pyydyksiin, on kuitenkin hyvin vähäistä. Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma suosittaa tutkittavaksi hylkeiden vuodenaikaisliikkumista ja levittäytymistä satelliittipaikannusmenetelmin.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään kalanpyydyksistä pyydettyjen harmaahylkeiden käyttäytymistä ja liikkumista suhteessa pyydyksiin ja saaliskalojen esiintymiseen. Menetelmänä käytetään hylkeen niskaan liimattavaa GPS/GSM lähetintä joka mahdollistaa monipuolisen käyttäytymisen seurannan. Lähettimen asentamisen ajaksi halli siirretään rantaan hanketta varten kehitetyn ns. siirtosukkulan avulla. Lähettimien asentamisessa on mukana eläinlääkäri, joka nukuttaa hylkeen toimenpiteiden ajaksi ja valvoo eläimen hyvinvointia. Hankkeella on eläinkoelautakunnan myöntämä koe-eläinlupa. Hylkeet vapautetaan merkinnän jälkeen vahingoittumattomina ja hylkeiden liikkeistä saadaan tietoja noin 9 kuukauden ajan lähettimen kiinnittämisestä. Hankkeen tulosten perusteella voidaan esittää erilaisia vaihtoehtoja hylje/kalastuskonfliktien vähentämiseksi.

Tulokset

Hylkeiden merkintätutkimus on käynnistetty vuonna 2008 ja syksyn 2009 aikana GPS/GSM lähetin asennettiin yhdeksään aikuiseen harmaahylkeeseen Selkämeren alueella. Vuonna 2010 lähetin kiinnitettiin yhteistyössä ammattikalastajien kanssa kolmen hallin turkkiin Suomenlahdella. Vapautettujen hallien liikkeistä on jo saatu alustavia mielenkiintoisia havaintoja. Neljä hallia on vapautettu samoista rysistä toistuvasti uudelleen seurantalaitteen kiinnittämisen jälkeen. Vuonna 2010 merkityt hallit suosivat hylkeidensuojelualueita ja tekivät sieltä toistuvia vierailuja Itäiselle Suomenlahdelle alueille, joissa on runsaasti rysäkalastusta. Hanke jatkuu vuonna 2011 Suomenlahdella yhteistyössä loviisalaisen ammattikalastajan kanssa ja tavoitteena on merkitä 6 aikuista hallia GPS/GSM seurantaa varten.

Vastaava tutkija

Lehtonen Esa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Kunnasranta Mervi, Aalto Nina

Yhteistyötahot

Ammattikalastajajärjestöt, MMM, EVIRA ja Fiskeriverket (Ruotsi). Lisäksi hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä rannikon ammattikalastajien kanssa.

Hankkeen kesto 2010 - 2011

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.