M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Suomenlahden taimen ja kalatiet

Paluu Hankehaaviin

	

Hanke on jatkoa Vantaanjoella tehdyille kalastotutkimuksille ja liittyy läheisesti Itämeren meritaimenjokien tutkimukseen, vesipuitedirektiivin kalastoseurantoihin sekä HEALFIS- ja RIFCI-EU-hankkeisiin. Se kuuluu Rakennetut joet -tutkimusohjelmaan.

Tutkimuksessa selvitetään mm. vesistökuormituksen ja vesistörakentamisen sekä koskikunnostusten vaikutuksia vapaa-ajankalastukseen, kalastoon ja pohjaeläimiin sekä lohikalojen lisääntymiseen. Tuotettava tieto palvelee kalakantojen käytännön hoitotyön suunnittelua Suomenlahden rannikkojoilla.


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää mm. vesistökuormituksen ja vesistörakentamisen sekä koskikunnostusten vaikutuksia vapaa-ajankalastukseen, kalastoon ja lohikalojen lisääntymiseen.

Tulokset

Mustionjoen lohikalojen ja simpukoiden luontaisen elinkierron parantamiseen tähtäävää selvitystyötä varten kartoitettiin alueen lohikalojen poikastuotantoon soveltuvat alueet. Koskialueita on noin 3,.5 ha, joiden maksimaalinen poikastuotanto arvioitiin noin 5 300 vaelluspoikaseksi vuosittain. Poikastuotantoon soveltuvia tai kunnostettavia puroja oli noin 6,8 km.

Vaikuttavuus

Tuotettava tieto palvelee viranomaisia ja muita alan toimijoita kalakantojen hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa Suomenlahteen laskevissa rannikkovesissä.

Vastaava tutkija

Saura Ari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Sundman Karl, Manninen Kati

Yhteistyötahot

Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry., Vantaanjoen kalastusalue, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Fortum.

Hankkeen kesto 2007 -

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.