M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

VELMU ? Rannikon kalojen lisääntymisalueet

Paluu Hankehaaviin

	

Tutkimus on osa valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon
monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU), jota toteutetaan
eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004-2015.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään ympäristötekijöiden merkitystä eri
kalalajien lisääntymisalueiden rajautumisessa, toteutetaan
kartoituksia, tuotetaan karttamuotoista tietoa kalojen
lisääntymisalueista ja kehitetään kustannustehokkaita
kalojen lisääntymisalueiden kartoitusmenetelmiä
(maastokartoitusmenetelmät, kaukokartoitusmenetelmien
hyödyntäminen, paikkatieto- ja mallinnusmenetelmien
yhdistäminen).

Tulokset

Kalojen lisääntymisalueita on kartoitettu Suomen
rannikkoalueella. Hankkeessa on kehitetty uusia, toimivia
näytteenottomenetelmiä ja mallinnettu menestyksekkäästi
kalanpoikasten levinneisyyttä rannikkoalueella.
Paikkatietopohjaisia, mallinnettuja lisääntymisaluekarttoja
on tuotettu useille eri kalalajeille, mm. kuhalle,
merikutuiselle siialle, hauelle ja särjelle. Lisäksi
havaintokarttoja on tuotettu mm. ahvenen, silakan, kampelan
ja piikkikampelan poikasten esiintymistiedosta.

Vaikuttavuus

Kalojen lisääntymisalueita on kartoitettu Suomen
rannikkoalueella. Hankkeessa on kehitetty uusia, toimivia
näytteenottomenetelmiä ja mallinnettu menestyksekkäästi
kalanpoikasten levinneisyyttä rannikkoalueella.
Paikkatietopohjaisia, mallinnettuja lisääntymisaluekarttoja
on tuotettu useille eri kalalajeille, mm. kuhalle,
merikutuiselle siialle, hauelle ja särjelle. Lisäksi
havaintokarttoja on tuotettu mm. ahvenen, silakan, kampelan
ja piikkikampelan poikasten esiintymistiedosta.

Vastaava tutkija

Kallasvuo Meri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Lehtonen Esa, Harjunpää Hannu, Lappalainen Antti, Veneranta Lari

Yhteistyötahot

Kotimaista yhteistyötä tehdään VELMU-ohjelman organisaation , (SYKE, YM, HY, ÅA, Metsähallitus, GTK, ELY-keskukset) kanssa , mm. aineistojen hankinnassa ja jakamisessa sekä , osallistumalla projektiryhmän toimintaan. Kansainvälistä , yhteistyötä tehdään mm. ruotsalaisten, virolaisten ja , venäläisten tutkijoiden kanssa. Hankkeen tuloksia on , julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä ja esitelty , kansainvälissä sekä kotimaisissa tiedekokouksissa ja , seminaareissa.

Hankkeen kesto 2004 - 2015

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.