M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Perämeren norppa

Paluu Hankehaaviin

	

Norpan käyttäytymisestä tarvitaan perusekologista tutkimusta, koska

? norppien vuodenaikaisesta liikkuvuudesta ja eri osakantojen välisestä mahdollisesta isolaatiosta ei ole tietoa
? norppakannan kokoarvio edellyttää tietoa siitä kuinka suuri osuus kannasta on näkyvillä laskentahetkellä
? norppien oletetaan aiheuttavan vahinkoja kalastukselle Perämerellä ja paineet norpan metsästyksen uudelleen aloittamiseksi ovat kasvaneet
? ilmaston lämpenemisen vaikutuksia norpan pesintään on vaikea arvioida ilman ajankohtaista tietoa alalajin pesimähabitaatin valinnasta ja käytöstä.

Hanke toimii pilottihankkeena, jonka yhteydessä on tarkoituksena kehittää itämerennorppatutkimusta ja siihen liittyviä tutkimusnäkökulmia ja ?menetelmiä Suomessa. Juuri valmistunut kannanhoitosuunnitelma korostaa norppatutkimuksen ja ?seurannan lisäämistä Suomessa ja tämä hanke on yksi mahdollisuus vastata hoitosuunnitelman tutkimusvelvoitteisiin.

Tavoitteet

Tutkia norppien käyttäytymisekologiaa Perämerellä.

Vastaava tutkija

Kunnasranta Mervi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Timonen Petri

Yhteistyötahot

Oulun yliopisto ja University of Alaska Southeast.

Hankkeen kesto 2008 - 2009

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.