M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Harmaahylkeiden elävänäpyynti- ja talteenottomenetelmän kehittäminen sekä ongelmayksilöiden liikkumisen ja käyttäytymisen seuranta

Paluu Hankehaaviin

	

Halli aiheuttaa merkittävää vahinkoa ammattikalastukselle, ja sen on myös arveltu vaikuttavan haitallisesti kalakantoihin. Hallien on arvioitu siirtyneen ulkomereltä sisäsaaristoon ja niiden on epäilty karkottavan kaloja sisälahtiin. Yleisesti on ruvettu käyttämään ns. häirikköhylje-termiä, jolla tarkoitetaan pyydyksistä syömään erikoistuneita yksilöitä. Tutkimustieto siitä, ovatko kyseessä samat yksilöt vai tuleeko halleja satunnaisesti eri alueilta ruokailemaan pyydyksiin, kuitenkin puuttuu. Ei ole myöskään tiedossa, kuinka kauan yksilöt oleskelevat sisäsaaristossa ja liikkuvatko nämä yksilöt myös ulkomerellä. Aikaisempi satelliittitutkimus on lähinnä keskittynyt nuorten hallien pitkien vaellusten selvittämiseen. Tutkitun tiedon puute vaikeuttaa hallikannan vaikutusten arviointia ja osaltaan syventää konfliktia eri intressiryhmien välillä. Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma suosittaa tutkittavaksi hylkeiden vuodenaikaisliikkumista ja levittäytymistä satelliittipaikannusmenetelmin. Harmaahylkeen käyttäytymisen selvittämiseen on välillisesti viitattu myös hallitusohjelmassa (19.4.2007).

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään erityisesti ns. häirikköyksilö-teoriaa tutkimalla kalanpyydyksistä kiinniotettujen hallien käyttäytymistä. Hankkeessa tutkitaan lähettimellä merkittyjen hallien liikkumista suhteessa kalanpyydyksiin ja kalankasvatuslaitoksiin. Lisäksi hylkeiden sukellusdatan (syvyys, aika, lämpötila) avulla voidaan arvioida hylkeiden käyttäytymistä suhteessa kalojen esiintymiseen tutkimusalueella. Seurantamenetelmänä käytetään GPS/GSM-teknologiaa, joka mahdollistaa erittäin monipuolisen ja tarkan käyttäytymisen seurannan. Seurannassa olevat hallit pyydystetään elävänä pyytävällä ponttonirysällä yhteistyössä paikallisten ammattikalastajien kanssa Selkämereltä.

Tulokset

Hylkeiden merkintätutkimus on käynnistetty syksyllä 2008. Menetelmänä käytetään hylkeen niskaan liimattavaa GPS/GSM lähetintä joka mahdollistaa tarkan ja monipuolisen käyttäytymisen seurannan. Lähettimen asentamisen ajaksi halli siirretään koerysästä rantaan hanketta varten kehitetyn ns. siirtosukkulan avulla. Hylkeet vapautetaan merkinnän jälkeen vahingoittumattomina. Tavoitteena on asentaa GPS/GSM lähettimet yhdeksään aikuiseen harmaahylkeeseen syksyn 2009 aikana. Hylkeiden liikkeistä ja käyttäytymisestä saadaan tietoja noin 9 kuukauden ajan lähettimen kiinnittämisestä.

Vastaava tutkija

Lehtonen Esa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Riikonen Raimo (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Kunnasranta Mervi (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Yhteistyötahot

Ammattikalastajajajärjestöt, MMM, Evira, Fiskeriverket

Hankkeen kesto 2008 - 2009

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.