M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

BALSAM, Itämeren lintu- ja hyljeseurannat

Paluu Hankehaaviin

	

Kehitetään ja testataan Itämeren lintu- ja hyljeseurantoja ja niiden analytiikkaa yhteistyössä Itämeren valtioiden kesken.

HELCOM:in koordinoima hankekokonaisuus käynnistyi lokakuussa 2013. Loppuvuodesta 2013 järjestettiin osallistujamaiden kesken tapaaminen, jossa eri projektien edustajat esittelivät ja suunnitelmat tehtävistään ja niiden aikatauluista. Kokouksessa esiteltiin RKTL:n allin ja hylkeiden seurantaa koskevat suunnitelmat.

Tavoitteet

Tulosten perusteella eri maiden seurantoihin käyttämät voimavarat voidaan suunnata siten, että kantojen tilasta koko Itämeren mittakaavassa saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Menetelmiä pyritään optimoimaan niin, että myös maakohtaiset seurannat tulevat toteutetuksi mahdollisimman hyvin.

Tulostavoitteet vuodelle 2014:
- Osallistutaan Itämeren alueen merilintututkijoiden työpajaan Latviassa
- Tehdään hierarkkinen populaatiomalli allin kevätlaskenta-aineistosta
- Verrataan talvilaskenta-aineiston ja kevätlaskenta-aineiston antamia lukuja populaation koosta.
- Tutkitaan lentopoikaspoikastuottoa ja talvikuolleisuutta tanskalaisten keräämällä siipinäyteaineistolla sekä keväisiä muuttoparvia valokuvaamalla saaduilla ikärakennearvioilla.
. Tieteellisen käsikirjoituksen laadinta allin populaatiodynamiikasta Itämerellä.
- Osallistutaan hyljeaineistojen keruuta käsittelevään työpajaan Tanskassa

Vastaava tutkija

Rintala Jukka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Ahola Markus, Lappalainen Antti

Yhteistyötahot

HELCOM, lintu- ja hyljetutkijat Itämeren maista

Hankkeen kesto 2013 - 2015

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.