M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Intersik - Siian poikastuotannon, siikakantojen ja kalastuksen tila

Paluu Hankehaaviin

	

Tuotetaan GIS/GIPS ?pohjaisia karttamalleja siianpoikasten esiintymisalueista Interreg Botnia-Atlantica alueelle. Myös projektin hallinto, kirjanpito ja raportoiminen on RKTL:n vastuulla.

Tavoitteet

Tietoa tarvitaan elinvoimaisten siikakantojen säilyttämiseksi, kalanpoikasistutusten ja istutustarpeen suunnittelussa ja ympäristömuutosten vaikutusten seurannassa.

Tulokset

Ensimmäisen vuoden inventoinnit on tehty ja tulokset ovat analyysivaiheessa. Tutkittavat maantieteelliset muuttujat on laskettu ja uusien muuttujien kehittelyä jatkettu.

Vastaava tutkija

Hudd Richard, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Veneranta Lari, Harjunpää Hannu, Kurtti Salme

Yhteistyötahot

Västerbottenin lääninhallitus

Hankkeen kesto 2009 - 2010

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.