Nurmisiemenviljelyn tietopalvelu

  ETUSIVU


 
 

Aloittavan viljelijän muistilista


 

Nurmisiemenviljelyn aloittamista suunnittelevan on hyvä käydä läpi ja selvittää omalla kohdallaan viljelytekniikkaan, sopimustuotantoon ja sadon markkinointiin liittyviä asioita monipuolisesti. Tähän sivustoon kootaan opasteita ja tietolähdelinkkejä omatoimisen tiedonhankinnan avuksi.

Evira opastaa siemenviljelyn aloittajaa.

Eviran muistilista siemenviljelijälle 2017

Laatukriteerit - millaista tuotetun siemenen pitää olla, jotta sen saa kaupaksi?
Siemenen laatuvaatimukset, Evira

Esikasvivaatimukset - mitä omilla lohkoilla on aikaisemmin viljellyt ja mitä ne vaikuttavat nurmisiemenviljelyn perustamiseen?
Eviran vaatimukset esikasveista.

Nurmisiemenviljelyssä erityistä ovat pölytyksen takia vaadittavat
eristysetäisyydet, Evira

Kasvilajin ja lajikkeen valinta - mikä sopii omiin viljelyolosuhteisiin? Ks. tämän sivuston osioita kasvilajit ja lajikkeet

Viljelykierron suunnittelu
viljelykierrosta JUKURI-tietokannassa

Viljelysopimukset ja talouteen liittyvät kysymykset - kuka tarjoaa nurmikasvien siemenviljelysopimuksia, millaisin hinnoitteluehdoin?


Hukkakaura ja saunakukka - rikkakasvit, joiden esiintyminen voi estää siemenviljelyn kokonaan
Hukkakaura siementuotannossa, Evira28.11.2017

MI Tietorakenteet Oy