Nurmisiemenviljelyn tietopalvelu

  ETUSIVU


 

 

Tervetuloa Nurmisiemenviljelyn artikkeli-, tutkimus- ja ohjeistushakupalveluun!

Tämä sivusto on Ympäristöministeriön RAKI-ohjelman osittain rahoittamassa "Kuntoa, kiertoa ja kasvipeitteisyyttä rantalohkoille" hankkeessa (Sieppari pellossa) tuotettu hakupalvelu, joka mahdollistaa tiedonhaun kätevästi ao. alaan liittyvistä artikkeli- ja hankekuvausviitteistä.

Sieppari pellossa -hanke

Palvelun ytimenä ovat suomalaiset artikkeleiden ja tutkimushankekuvausten viitetietokannat, mutta mukaan otetaan myös ulkomaisia, lähinnä pohjoismaisia, tietolähteitä.

Palvelussa tarjotaan suoria hakulinkkejä, joista tiedonhakija voi itse seuloa viitteitä ja etsiä kokotekstejä. Linkit tuovat uusia viitteitä listalle sitä mukaan kuin tietokannan ylläpitäjä niitä sinne lisää. Näin viitelistat pysyvät mahdollisimman hyvin ajantasalla.

Tietopalvelun toteuttaa MI Tietorakenteet Oy yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa.28.11.2017

MI Tietorakenteet Oy