M Hankehaavi, tutkimushankkeet luonnonvara-alalta, suomenkielinen haku

 
Poistu tästä ohjeesta sulkemalla ikkuna! SULJE
Hankehaavi Tietoa Hankehaavista

Hankehaavi on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tuottama tutkimushankekuvausten verkkohakemisto. Hankehaavi on tuotettu maatalous-, ravitsemus-, elintarvike-, kotitalous-, maaseutu-, metsä- ja ympäristöalojen Matri-yhteistyönä julkisen tutkimustiedon saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi. Hankehaavin avulla voi etsiä kuvauksia julkisin varoin rahoitetuista käynnissä olevista ja päättyneistä tutkimushankkeista.

Saavutettavuusseloste

Tiedontuottajina Hankehaavissa ovat nyt mukana Ruokavirasto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI), Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Helsingin yliopiston (HY) Viikin kampuksen tiedekunnat (maatalous-metsätieteellinen, eläinlääketieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen ja farmasian tiedekunta), Ruralia-instituutti ja Helsingin yliopiston kirjaston Viikin kampuskirjasto.

Tiedontuottajaorganisaatioissa on tapahtunut muutoksia vuosien varrella. Vuoden 2019 alussa Evirasta tuli Ruokavirasto. Ruokavirastosta käytetään Hankehaavissa lyhennettä RV. Vuonna 2015 tiedontuottajiksi tulivat Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus uusian organisaatioina. Paikkatietokeskus jatkaa Geodeettisen laitoksen tutkimusta nyt Maanmittauslaitoksen toimintayksikkönä ja sen lyhenne on edelleen FGI. Luonnonvarakeskus Luken tutkimushankekuvaukset saatiin Hankehaaviin syksyllä 2016. Nykyisin Lukeen kuuluvien kolmen tutkimusorganisaation, Metsäntutkimuslaitos Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n hankekuvaukset on kaikki merkitty päättyneiksi ja ne näkyvät erillisinä Hankehaavissa toistaiseksi entisillä organisaatiolyhenteillä.

Tutkimushankekuvauksen sisältö on aina siinä muodossa kuin tiedontuottaja on sen laatinut ja kuvauksesta on suora linkki tiedontuottajan omassa www-sivustossa olevaan hankekuvaukseen. Hankehaavi ei muokkaa tiedontuottajien laatimia hankekuvauksia, vaan tuottaa ainoastaan niiden tietokenttien avulla hakemistoja tiedonhakijan avuksi.

Hakutuloksia voi selata sellaisenaan hankelistoina eri järjestyksiin listattuna (aakkostus hankkeen nimen, vastuuhenkilön tai tiedontuottajan nimen mukaan). Hakutuloksen voi ryhmitellä organisaation, vastuuyksikön, vastuuhenkilön ja hankkeen aloitusvuoden suhteen. Huom! Kaikissa hankekuvauksissa ei välttämättä ole kaikkia ryhmittelyihin tarvittavia tietoja.

Hankehaavi on avattu käyttöön tammikuussa 2008, lisätietoa maa- ja metsätalousmisteriön tiedotteessa 17. 9. 2008 ja luonnonvarauutisessa 3. 1. 2011.

Hankehaavin kuvaus Wikipediassa

Käyttotilastoon kerätään selausklikkausten määrä viikottain. Keskimääräinen viikottainen selausklikkausten määrä on kehittynyt seuraavasti:


Hankehaavin on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy, www. mitietorakenteet.fi.

Tiedontuottajaksi?

Hankehaavi ottaa toistaiseksi tiedontuottajiksi luonnonvara-alan tutkimusta tekeviä organisaatioita. Hankehaaviin otetaan mukaan vain julkisia hankekuvauksia, joista on kuvaus tiedontuottajan omassa www-sivustossa joko dynaamisena tietokannasta haettavana tietueena tai kiinteänä www-sivuna. Haavinta tehdään kunkin organisaation kanssa käytävässä neuvottelussa sovitulla tavalla. Organisaatio pääsee tiedontuottajaksi Hankehaaviin järjestämällä aineistonsa haavittavaan kuntoon ja maksamalla oman aineistonsa haavinnan perustamisesta aiheutuneet kustannukset. Hankekuvauksilta vaadittava perusrakenne on vakiintunut ja sitä noudattamalla tiedontuottaja saa aineistonsa jakeluun sujuvasti.

Hankekuvauksen perusrakenteeseen kuuluvat mm.


Haavinnan käynnistyttyä Hankehaavi ei aiheuta tiedontuottajalle muutostyökuluja, ellei tiedontuottaja itse muuta kuvaustensa tai haavintatiedostonsa rakennetta tai toimitustapaa.

Organisaation, joka haluaa tiedontuottajaksi, kannattaa ottaa yhteyttä liittymisasiassa MMM:n tutkimusjohtaja Mikko Peltoseen (sähköposti mikko. peltonen (at) mmm. fi) ja teknisissä kysymyksissä MI Tietorakenteet Oy:n Maj-Lis Aaltoseen tai Ilkka Mattilaan (sähköposti info (at) mitietorakenteet. fi).

Yleisiä Hankehaavin käyttöön ja kehittämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja palautetta kannattaa lähettää ja välittää Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntijalle Liisa Siipilehdolle (sähköposti liisa. siipilehto (at) helsinki. fi), joka yhteyshenkilönä seuraa ja koordinoi MMM:n hallinnonalan tutkimustiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyvää kehitystyötä ja ylläpitää Matri-sivustoa.

Tietosuojalauseke

Hankehaavi kerää julkisia tutkimushankekuvauksia, jotka tiedontuottajaorganisaatiot ovat sille ilmoittaneet. Hankehaavia voi vapaasti selata, eikä sen selailukäyttäjäksi tarvitse rekisteröityä. Hankehaavin tietoja ylläpitää järjestelmän toteuttaja MI Tietorakenteet Oy Maa- ja metsätalousministeriön Tieto- ja tutkimustoimialan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hankehaavi kerää hankekuvauksissa henkilötietoina ainoastaan henkilöiden nimiä: sekä hankkeiden vastuuhenkilöiden että muina tutkijoina hankkeeseen liittyvien henkilöiden nimiä. Nimiä kerätään, jos tiedontuottajaorganisaatiot niitä hankekuvauksissaan ilmoittavat ja ne kerätään siinä muodossa kuin tiedontuottajaorganisaatiot ne hankekuvauksissaan ilmoittavat ja Hankehaaville toimittavat.

Hankekuvausten tietoja ei toistaiseksi siirretä Hankehaavin toimesta kolmansille osapuolille kotimaassa eikä ulkomaille.

Hankehaavin käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät sisällä mitään sellaista tietoa, jolla käyttäjän voisi yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön.