M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalojen jäähdyttämisen vaikutus teuraslaatuun, EläJää

Paluu Hankehaaviin

	

Kalan tehokas jäähdyttäminen on tärkeä kalan laatuun ja säilyvyyteen vaikuttava tekijä. Elintarvikekalan jäähdyttäminen aloitetaan useimmiten vasta perkauksen jälkeen kalaa pakattaessa. Kalan vaihtolämpöisyys tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden jäähdyttämisen tehostamiseen. Elävänä jäähdyttäminen voisi olla yksi keino vähentää veden lämpötilasta ja vuodenajasta aiheutuvaa vaihtelua kalojen teuraslaadussa.

Tavoitteet

Tavoitteena oli arvioida elävänä jäähdyttämisen käyttökelpoisuus Suomessa etenkin lämpimän veden aikana. Hanke jaettiin kolmeen osatehtävään: Jäähdytysjärjestelmän rakentaminen, kalamateriaalin kasvatus ja kalastus sekä teurastuskokeet. Teuraskokeissa keskityttiin kirjolohen, siian ja ahvenen jäähdyttämisen seurantaan ja jäähdytyksen vaikutusten arviointiin rigor-, stressi- ja teuraslaatumittauksien avulla.

Tulokset

Kirjolohella ja ahvenella liian alhainen jäähdytyslämpötila aiheutti stressiä ja jäävesijäähdytys edellyttää siten ennusteiden luomista, jotta kala heti halutun lämpötilan saavutettuaan voidaan jatkokäsitellä. Oikean jäähdytyslämpötilan löytäminen lienee keskeisessä asemassa jäähdytyksen positiivisia vaikutuksia optimoitaessa kullekin kalalajille sopivaksi. Kokeiden perusteella jäähdytyksen laatuun vaikuttavana mekanismina voidaan pitää lämpötilan vuorovaikutusta kalan aineenvaihdunnan ja stressivasteiden kanssa.

Vastaava tutkija

Ruohonen Kari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Airaksinen Susanna, Aro Tarja, Vaajala Markku

Yhteistyötahot

Turun yliopisto, Biologian laitos

Julkaisut

Esitelmä: Chilling before slaughter as a tool to reduce stress and to improve product quality.
http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/airaksinen_live_chilling.pdf

Kalojen elävänä jäähdyttäminen ja sen vaikutukset teuraslaatuun. Kala- ja riistaraportteja 356, 2005.

http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5531

Hankkeen kesto 2003 - 2005

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.