M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Elintarviketalouden ja luonnonvarojen taloudellisen tutkimuksen verkosto

Paluu Hankehaaviin

	

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli yhteistyöedellytysten luominen Viron luonnonvarojen ja elintarviketalouden taloudellista tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen välille

Tulokset

Hankkeen aikana tehtiin kaksi yhteistyövierailua Viroon. EU:n Interreg III A- ohjelma rahoitti hankkeen.

Yhteistyökokousten ja ?tapaamisten tuloksena luotiin hyvät edellytykset kehittyvälle yhteistyöverkostolle. Luonnonvarojen taloudellisen tutkimukseen liittyviä yhteisiä mielenkiintoisia tutkimusaiheita löytyi useita. Yhteisiä tutkimusaiheita elintarviketalouden taloudellisesta tutkimuksesta ei sen sijaan ollut, sillä Viron elintarviketalouden tutkimus on tällä hetkellä vähäistä. Verkostohankkeen aikana syvennettiin yhteistyötä myös Viron hallintoon, kalakauppaan ja kalanjalostusteollisuuteen.

Vastaava tutkija

Saarni Kaija, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Turun riistan- ja kalantutkimus

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.