M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalan tuotelaadun tutkimus, LAAKA

Paluu Hankehaaviin

	

Laatumittarit ja -osaaminen mahdollistavat tuotantomenetelmien kehittämishankkeet, joiden tavoitteena on parantaa kasvatetun kalan tuotelaatua ja parantaa alkutuotantoyritysten mahdollisuuksia ohjata tuotantoa laadultaan toivottuun suuntaan sekä tuottaa erilaisia tuotteita eri tarkoituksiin kysyntää vastaavasti. Yritysverkosto muodostaa kalan laadun tutkimuksen verkoston ytimen, jonka kautta saadaan yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien osaamista alan yritysten tuotekehityksen käyttöön. RKTL hyödyntää hankkeessa syntyvää osaamista kalatalouden kehittämis- ja tutkimushankkeiden toteuttamisessa kotimaisen kalatalouden edistämiseksi. RKTL yhdistää tuotelaatututkimustaan mm. kalan terveellisyyden, tuotanto-biologian sekä valintajalostuksen hankkeisiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda kalojen laatututkimuksen mahdollistava infrastruktuuri, osaaminen ja yhteistyöverkosto. Hankkeessa 1) tutkittiin tuotelaadun biologisia mittareita, 2) koulutettiin tutkimukseen osallistuva henkilöstö laatututkimukseen, 3) luotiin laaja ja aktiivinen yhteistyöverkosto alan alkutuotanto- ja jalostusyritysten kanssa sekä 4) toteutettiin teurastusmenetelmien kokeellista tutkimusta.

Tulokset

Hankkeessa otettiin käyttöön keskeisimpiä kalan tuotelaatua mittaavia menetelmiä Rymättylän kalantutkimusasemalla ja luotiin perusta uudenlaiselle laatututkimukselle, jota tullaan hyödyntämään yhteistyössä alan yritysten kanssa. Kokeet teurastusmenetelmien vaikutuksista teuraslaatuun kirjolohella ja siialla osoittivat, että kalan stressitason minimointi teurastustilanteessa parantaa sekä kalan tuotelaatuominaisuuksia että säilyvyyttä.

Vastaava tutkija

Ruohonen Kari, Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Airaksinen Susanna, Aro Tarja, Norrdahl Olli, Riihimäki Jari, Vaajala Markku

Yhteistyötahot

Turun yliopisto - Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF), Turun yliopisto - Eläinfysiologian laboratorio, Biologian laitos, HY -Elintarviketeknologian laitos/lihateknologia (MMETT), Norjan maatalousyliopisto, Ås, Norja, Akvaforsk Ltd., Ås, Norja

Julkaisut

Esitelmä: Comparing the Effects of Slaughter Methods in rainbow Trout and European Whitefish
http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/airaksinen_slaughter_methods_wefta2008.pdf

Hankkeen kesto 2003 - 2005

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.