M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Siian laatu kalan tarjontaketjussa

Paluu Hankehaaviin

	

Siian kasvatus Suomessa lisääntyy voimakkaasti. Lisääntynyt kasvatustuotanto muuttaa siian tarjontaketjun raaka-aineen käyttöä. Raaka-ainetta sekä tuotteistoa on kehitettävä, jotta siian tuotantoketju pysyy kannattavana. Siian laatuominaisuudet olisi tunnettava hyvin, jotta tarjolla olevista raaka-aineista saataisiin sopivimmat tuotteet markkinoille.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää siian eri raaka-ainelähteiden tuotelaatu- ja terveysominaisuuksia ja markkinoita. Alkuperältään erilaisia siikoja (tuonti, kalastus, kasvatus) tutkittiin seuraavilla osa-alueilla:

- Siian laadun kausivaihtelu
- Pakastuksen vaikutus siian laatuun
- Raaka-aineiden soveltuvuus jatkojalostukseen, esimerkkinä lämminsavustus
- Siian raaka-ainevirrat ja käyttö

Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kotimainen siika on terveellinen ja turvallinen tuote. Sen erikoisvahvuutena on korkea D-vitamiinipitoisuus. Keskimääräinen kuluttaja ei erota kalastetusta tai kasvatetusta raaka-aineesta valmistettuja siikatuotteita. Osittain tästä syystä kasvatettu siika on vakauttanut siikamarkkinoita. Kasvatettu siika soveltuu tuotteiston monipuolistamiseen, ja se käytetään pääosin arvokkaisiin erikoistuotteisiin, jolloin se tuo arvonlisää koko elinkeinolle. Tuotelaadussa havaittujen vahvuuksien ja heikkouksien perusteella siian lihaksen rakenteen ja koostumuksen hallinta on keskeisintä kasvatetun siian kehittämisessä jatkossa. Käynnissä olevissa hankkeissa pyritään osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Vastaava tutkija

Airaksinen Susanna, Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Saarni Kaija, Vaajala Markku, Setälä Jari, Ruohonen Kari

Yhteistyötahot

Turun yliopisto, Funktionaalisteen elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Turun yliopiston Biokemian ja elintarvikekemian laitos, Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden yksikkö, Kalaset Oy, Kalaliike V Rantamaa Ky, Kalastusyhtymä Valtanen, Apetit Kala Oy, Heimon Kala Oy, Finnish Freshfish Oy Kalamesta, Ab Chips-Food Oy, Hätälä Oy. Rahoitus: Varsinais-Suomen TE-keskus, KOR-rahoitteinen hanke

Julkaisut

Siian tarjonta ja jalostus Suomessa.
Jari Setälä. Riista- ja kalatalous.Selvityksiä, nro 9, 2008
http://www.rktl.fi/julkaisut/j/425.html

Esitelmä: Siian laatu kalan tarjontaketjussa
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/kalankasv_airaksinen_siika_08.pdf

Hankkeen kesto 2006 - 2008

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.