M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Petovahingot Hallan paliskunnassa

Paluu Hankehaaviin

	

Hankkeessa seurataan paliskuntien vasakuolleisuutta ja petovahinkoja vuosittaisten tilastojen avulla. Yksilöllisten korvapilttojen ja punnitusten avulla tutkitaan vasatuottoa ja vasakuolemien suuruutta ja syitä Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koeporotarhalla.
Tarhavasotuksen yhteydessä toukokuussa laitetaan noin 450 pannoitetun vaatimen vasoille korvapiltat ja kuolevuuslähettimet. Kuolevuuslähettimet laitetaan myös noin 100 vaatimelle keväällä tarhoissa. Pilttoja ja lähettimiä lisätään tarvittaessa vasamerkinnän yhteydessä. Vapautettuja radiovasoja ja vaatimia seurataan kesällä maastossa korkeita kohtia ja skanneriasemia hyödyntäen. Tarvittaessa käytetään apuna myös lentopeilausta. Löytöpaikoilla tehdään havainnot mahdollisista pedoista ja kuolinsyistä. Raadonavaukset suoritetaan RKTL:n Porontutkimusasemalla. Radiopannat otetaan pois elossa säilyneiltä vaatimilta ja vasoilta osin syksyn poroerotuksissa, loput talvella tarharuokintojen yhteydessä.

Tavoitteet

Tutkia poron vasakuoleminen suuruutta ja syitä tilastojen sekä yksilöllisten muovisten korvamerkkien (pilttojen) ja punnitusten avulla Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen koetarhassa sekä eri paliskunnissa. Tarkemmin vasakuolemia selvitetään kuolevuuslähettimien avulla Hallan ja Muddusjärven paliskunnissa.

Vastaava tutkija

Nieminen Mauri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Yhteistyötahot

MMM, PY, Arktinen keskus, Hallan ja Muddusjärven paliskunnat.

Hankkeen kesto 2006 - 2008

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.