M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Karhun populaatioekologia ja suhtautuminen ihmistoimintoihin

Paluu Hankehaaviin

	

Hankkeessa analysoidaan karhusaaliin määrää ja rakennetta, haaskojen vaikutusta karhujen liikkuvuuteen sekä liikkkumismallien vaikutusta metsästyskuolleisuuteen. Seurantaa varten pannoitetaan naaraskarhuja Keski-Suomessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on tarkastella saalisrakenneanalyysin avulla karhunmetsästyksen ekologista kestävyyttä, tutkia liikkumismallien vaikutusta kuolleisuusriskiin ja selvittää haaskojen vaikutusta karhun liikkuvuuteen ja ravinnonvalintaan.

Vastaava tutkija

Kojola Ilpo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Heikkinen Samuli, Sisko-Kilpelä Seija, Ronkainen Seppo

Hankkeen kesto 2008 - 2012

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.