M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalatalousbarometrit, loppuraportti

Paluu Hankehaaviin

	

Kalatalousbarometrin tarkoituksena on kerätä tietoa kalaan, kalatuotteisiin ja kalatalouteen kohdistuvista käsityksistä ja odotuksista. Kalatalousbarometri kohdistuu kalatalouden koko tarjonta-kysyntä ?ketjuun
Kalan kysyntää edustavat kuluttajat. Tarjontaa edustavat kalastus, kalanviljely, jalostus sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppa.

Samanaikaisesti sekä kuluttajille että yrityksille tehdyt kysymykset tarkastelevat mm. kalatalouteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, mielikuvia nykyisistä ja uusista kalatuotteista sekä kielteisiä kokemuksia kalan tarjonnasta. Yritysten taloudelliset näkymät ovat erillisen tarkastelun kohteena (yritysbarometri).

Tavoitteet

Kalatalousbarometrit-hankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa laadullisesti korkeatasoinen mittausjärjestelmä jolla saadaan pitkällä aikavälillä luotettavaa tietoa vaikka kuluttajien ja elinkeinojen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Tiedonkeruu aloitettiin vuonna 2000.

Vuodesta 2002 alkaen kuluttajia koskevia tiedonkeruiden aiheita on painotettu eri vuosien välille. Kustannussyistä kuluttajatiedot on kerätty edellisen kerran vuonna 2003.

Tulokset

Kalatalousyritysten taloudellinen tilanne noudattaa yleisiä taloudellisia suhdannevaihteluita. Vahvimmin tämä näkyy jalostuksessa ja kaupassa.

Tulosten julkaiseminen ja tuloksista tiedottaminen:
Raportteja 17 kpl, konferenssijulkaisuja 9 kpl. Referee-julkaisuja 1 kpl, muita kirjoituksia 8 kpl.
Tiedotteita 16 kpl.

Vastaava tutkija

Ahvonen Anssi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Honkanen Asmo, Veneranta Lari

Yhteistyötahot

Hankkeessa on toimittu yhteistyössä substanssisisällön osalta kalaelinkeinon ja menetelmäkehityksen (mittaristo ja mittaaminen, otanta, estimointi) sekä tieteellisen raportoinnin osalta Tilastokeskuksen kanssa. , , Tilastokeskus, EK, WAPOR (World Association of Public Opinion Research).

Julkaisut

Julkaisuja mm.:
Ahvonen, A. & Honkanen, A. 1999. Kalatalouden tuotebarometrit. Esitutkimus. Kala- ja riistaraportteja 172. 33 s.

Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2000. Kalatalousbarometri 2000: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 185. 34 s.

Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2001a. Fishery industry?s confidence towards the near future in different levels of production chain in Finland. In: Microbehavior and Macroresults: Proceedings of the Tenth Biennal Confe-rence of the International Institute of Fisheries Economics and Trade. July 10-14. 2000. Corvallis. Oregon. USA. Compiled by Johnston. R.S. & Shriver. A.L. International Institute of Fisheries Economics and Trade. IIFET 2001. CD-ROM.

Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2002. Kalatalousbarometri 2002: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 248. 28 s.

Ahvonen, A. Honkanen, A. 2002. Fishery Barometer Surveys Prospects for Finnish Fisheries. A paper presented in International Institute of Fisheries Economics and Trade IIFET 2002 Conference Proceedings. University of Wellington, August 19-22, Wellington, New Zealand

Ahvonen, A., Honkanen, A. 2003. Kalatalousbarometri 2003: Elinkeino ja kuluttajat. Kala- ja riistaraportteja 280. 23 s.

Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2004. Kalatalousbarometri 2004: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 310. 29 s.

Ahvonen, A., Honkanen, A., Godenhjelm, P. 2004. Is Domestic Fish Superior? An Experiment of the Effects of Varied Question Wording on Consumer Survey Results In: Fisheries in the Global Economy - Proceedings of the twelfth biennial conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET 2004). July 21-30, 2004. Tokyo, Japan. International Institute of Fisheries Economics and Trade. IIFET. CD-ROM. ISBN 0-9763432-0-7.

Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2007. Kalatalousbarometri 2007: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 408. 28 s.

Ahvonen, A., Honkanen, A. & Veneranta, L. 2008. Do fishery barometer reflect corresponding economic statis-tics? Teoksessa: Proceedings of the 14th Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Eco-nomics and Trade (IIFET), Achieving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Devel-opment, Nha Trang, Vietnam. CD.

Ahvonen, A., Honkanen, A. & Veneranta, L. 2009. Kalatalousbarometri 2009: Yritysten taloudelliset näkymät. Riista- ja kalatalous ? Selvityksiä 8/2009. 28 s.

Ahvonen, A., Honkanen, A. & Holopainen, J. 2011. Kalatalousbarometri 2011: Yritysten taloudelliset näkymät. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia ja selvityksiä 5/2011. 27 s.

Godenhjelm, P., Ahvonen, A. & Honkanen, A. 2000. Kalaväittämät puntarissa ? havaintoja surveymittaamisen herkästä ja moninaisesta luonteesta. Helsinki, Tilastokeskus. Hyvinvointikatsaus 4/2000: 71?74.

Godenhjelm, P. 1999. Kala surveylaboratoriossa. Helsinki, Tilastokeskus. Statisti 2/99.

Godenhjelm, P., Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2000a: Validity measurement in a ?double? split panel test ? An experiment in comparing domestic and foreign fish product attributes. World Association for Public Opinion Research (WAPOR). Proceedings of the Seminar Seminar of Quality Criteria in Survey Research III, Cadenab-bia

Godenhjelm, P., Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2005. The peculiar logic of survey questions: Domestic food supe-riority is not equal to foreign food inferiority. International Journal of Public Opinion Research 17: 362?370.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2001. Kalatalousbarometri 2001: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 220. 28 s.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2001a. Future threats and opportunities in Finnish fisheries ? A study to build up a regular follow-up data collection. In: Microbehavior and Macroresults: Proceedings of the Tenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade. July 10-14. 2000. Corvallis. Ore-gon. USA. Compiled by Johnston. R.S. & Shriver. A.L. International Institute of Fisheries Economics and Trade. IIFET 2001. CD-ROM.

Honkanen. A. and Ahvonen, A. 2002. Outlooks for Fish Supply and Demand Chain In Finland.
International Institute of Fisheries Economics and Trade IIFET 2002 conference proceedings. University of Wel-lington. August 19-22. Wellington, New Zealand.

Honkanen, A., Ahvonen, A. 2002. Kalatalousbarometri 2002: Elinkeino ja kuluttajat. Kala- ja riistaraportteja 249: 1?17.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2003. Kalatalousbarometri 2003: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 279. 29 s.

Honkanen, A., Ahvonen, A. 2004. Economic Outlook of Finnish Fishery Enterprises in 2000-2004. In: Fisheries in the Global Economy - Proceedings of the twelfth biennial conference of the International Institute of Fishe-ries Economics and Trade (IIFET 2004). July 21-30, 2004. Tokyo, Japan. International Institute of Fisheries Economics and Trade. IIFET. CD-ROM. ISBN 0-9763432-0-7.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2005. Kalatalousbarometri 2005: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 357. 29 s.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2006. Kalatalousbarometri 2006: Yritysten taloudelliset näkymät. Kala- ja riistara-portteja 380. 29 s.

Honkanen, A., Ahvonen, A. &. Veneranta, L. 2008. Kalatalousbarometri 2008: Yritysten taloudelliset näkymät. Riista- ja kalatalous ? Selvityksiä 10/2008. 28 s.

Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2008. Barometer survey for the economic outlook of Finnish fishery enterprises. Proceedings of the 14th Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET), Achieving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Development, held in Nha Trang Vietnam from July 22-25, 2008. CD-Rom

Honkanen, A., Ahvonen, A. &. Veneranta, L. 2010. Kalatalousbarometri 2010: Yritysten taloudelliset näkymät. Riista- ja kalatalous ? Selvityksiä 8/2010. 26 s.

Honkanen, A., Ahvonen, A. & Holopainen, J. 2012: Kalatalousbarometri 2012: yritysten taloudelliset näkymät. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia ja selvityksiä 6/2012. 25 s

Veneranta, L., Honkanen, A. & Ahvonen, A. 2007. Kalatalousbarometri puntarissa. Riista- ja kalatalous ? Tutkimuksia 1. 32 s

Hankkeen kesto 1999 -

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.