M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta

Paluu Hankehaaviin

	

Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta - tutkimusohjelma on kala-, riista- ja poroluonnonvarojen käytön, hoidon ja suojelun sosioekonominen tutkimusohjelma.

Tutkimusohjelma koostuu neljästä teemasta:

1. Yhteiskunnan muutos ja luonnonvarapolitiikan tulevaisuus - teema tuottaa tietoa siitä, miten luonnonvarapolitiikka on muuttunut ja muuttumassa.

2. Luonnonvaratalous: elinkeinotoiminta ja yrittäjyys - teema selvittää elinkeinojen ja yrittäjyyden mahdollisuuksia hyödyntää eläinluonnonvaroja kestävästi ja kannattavasti.

3. Luonnonvarojen hallinnan käytännöt ja instituutiot - teemassa tutkitaan miten luonnonvarojen hallinta toimii eri ryhmien kannalta sekä arvioidaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja hallinnoida eläinluonnonvaroja.

4. Luonnonvarapolitiikan arviointi ja päätöksenteon tuki - teeman tavoitteena on arvioida luononvarapolitiikkaa ja tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään ja suuntaamaan sitä.

Ohjelma toteutetaan määräaikaisina hankkeina.

Tavoitteet

Ohjelma tuottaa tietoa, jonka avulla
- kala-, riista- ja poroluonnonvarojen käytön ja hallinnan muutoksia voidaan tunnistaa ja ongelmia ratkaista,
- voidaan kehittää elinkeinoja
- voidaan suunnitella eläinluonnonvarojen käyttöä entistä paremmin.

Vastaava tutkija

Eskelinen Päivi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Salmi Pekka, Pellikka Jani, Mellanoura Juha, Hiedanpää Juha, Ojalammi Saani, Mäkinen Timo, Seppänen Eila, Forsman Leena

Yhteistyötahot

Kotimaiset yhteistyökumppanit: MMM, ELY-keskusten kalatalousyksiköt, Riistakeskus aluekeskuksineen, Jyväskylän, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, METLA, MTT, SYKE, Metsähallitus, , Ulkomaiset yhteistyökumppanit: University of Wisconsin Madison, Norvegian University of Life Sciences, Autonomous University of Barcelona, Institute of Marine Research Norway, Johann Hei-nrich von Thünen Institute; Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries - Insti-tute of Sea Fisheries Germany, University College Cork Ireland, Institut Francais de recherché pour L?exploitation de la mer France, National Institute of Biological Resources Portugal, The Institute of Marine Research Portugal, Consiglio Nazionale Delle Richerche ? Instituto Di Scienze Marine Italy, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science U.K., LEI The Netherlands, Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies The Netherlands, Danmarks tekniske universitet Denmark, Aqua TT UETP Ltd Ireland.,

Julkaisut

Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa
Pellikka, J. & Salmi, P. (toim.), Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä, nro 1, 2014

Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta ?tutkimusohjelman loppuraportti
Päivi Eskelinen, Eila Seppänen, Leena Forsman, Juha Hiedanpää, Juhani Mellanoura, Timo Mäkinen, Sanna Oja-lammi, Jani Pellikka ja Pekka Salmi, Työraportteja, nro 26, 2013


http://www.rktl.fi/julkaisut/

Hankkeen kesto 2008 - 2013

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.