M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Siian valintajalostustutkimus

Paluu Hankehaaviin

	

Valintajalostus on laajasti käytetty menetelmä, jolla voidaan parantaa tuotantoeläinten tuotanto- ja tuotelaatuominaisuuksia. Siika on ruokakalakasvatukselle uusi laji ja se on ollut kasvatuksessa vasta muutaman kalasukupolven ajan. Osittain vielä villin siian ominaisuuksia voidaan parantaa kasvatuksen kannalta optimaalisemmaksi.

Tavoitteet

Hankkeessa laaditaan tehokas siian jalostusohjelma, jolla saavutetaan mahdollisimman suuret taloudelliset hyödyt. Tehtävää varten selvitetään eri tuotelaatu- ja tuotanto-ominaisuuksien periytyvyysarvot ja arvioidaan ominaisuuksien taloudellista merkitystä arvoketjun eri toimijoille. Tutkimuksen avulla on mahdollista suunnata valintajalostus niihin ominaisuuksiin, jotka tuottavat suurimman hyödyn koko arvoketjulle tuottajasta kalakauppaan.

Hanke jakautuu neljään osatutkimukseen: Markkina- ja taloustutkimukset (RKTL Turku), Merikasvatus- ja tuotelaatututkimus (RKTL Rymättylä), Ravitsemustutkimus (RKTl Laukaa), Jalostusohjelman laadinta ja optimointi (MTT ja RKTL Tervo).

Vastaava tutkija

Koskela Juha, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Ruohonen Kari, Setälä Jari, Kankainen Markus, Kiuru Tapio, Kause Antti (MTT), Quinton Cheryl (MTT)

Yhteistyötahot

Maa-elintarviketalouden tutkimuslaitoksen biotekniikka ja elintarviketutkimus. Hanke on rahoitettu MMM:n elinkeinokalatalouden rakenneohjelman (KOR) varoista.

Julkaisut

- Koskela, J., Setälä, J., Kause, A., Ruohonen, K., Ritola, O. 2005. Siian valintajalostusohjelman laadinta käynnistetty. Suomen Kalankasvattaja - Fiskodlaren 1/2005:45-46.

Koskela, J., Setälä, J., Kause, A., Ruohonen, K., Ritola, O. 2005. Planeringen av ett avelsprogram för sik har påbörjats. Suomen Kalankasvattaja - Fiskodlaren 1/2005:47-48.

Quinton, C., Kause, A. & Koskela, J. 2006. Impact of a novel plant-protein-based diet on a European whitefish breeding program: genetic analysis of feed utilisation traits. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production Belo Horizonte, Brazil, 13 to 18 August 2006 (extended abstract).

Kause, A., Quinton, C,. Kankainen, M., Koskela, J., Ritola, O., Ruohonen, K. ja Setälä, J. 2006. Siika ui kalanviljelyyn. Maaseudun tulevaisuus, koetoiminta ja käytäntö 3:5.

Quinton, C. D.; Kause, A.; Ruohonen, K.; Koskela, J. 2007. Genetic relationships of body composition and feed utilization traits in European whitefish (Coregonus lavaretus L.) and implications for selective breeding in fishmeal- and soybean meal-based diet environments. Journal of Animal Science 85(12):3198-3208.

Quinton, Cheryl D., Kause, Antti; Koskela, Juha; Ritola, Ossi. 2007. Breeding salmonids for feed efficiency in current fishmeal and future plant-based diet environments. Genetics, Selection, Evolution 39(4):431-446.

Koskela, J., Quinton, C., Kause, A., Setälä, J., Airaksinen, S., Kankainen, M. ja Ruohonen, K. 2008. Valintajalostusohjelman kehittäminen ruokakalaksi kasvatettavan siian ominaisuuksien parantamiseksi - loppuraportti. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 18 s.

Quinton, C., Kause, K., Koskela, J. 2008. Breeding farmed salmonids for feed efficiency in future plant-based diet environments. Feedinfo News Service Scientific Reviews. January 2008. Available from URL:http://www.feedinfo.com."

Kause A, Quinton C.D., Ruohonen K. & Koskela J. 2009. Genetic potential for the regulation of variability in body lipid and protein content of European whitefish Coregonus lavaretus. British Journal of Nutrition 101: 1444-1451.

Kause A, Quinton C, Airaksinen S, Ruohonen K & Koskela J. 2011. Quality and production trait genetics of farmed European whitefish, Coregonus lavaretus. Journal of Animal Science 89: 959-971.

Hankkeen kesto 2004 - 2008

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.