M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I ja II

Paluu Hankehaaviin

	

Tavoitteet

Hankkeen I vaiheen tarkoituksena on selvittää, kuinka kalastusalueiden taloudenhoito tulisi järjestää voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huomioiden ja luoda selvityksen pohjalta valtakunnallinen toimintamalli kalastusalueiden taloudenhoitoon. Hankkeen II vaiheen tavoitteena on selvittää kalastusalueiden taloudenhoidon ongelmakohtia ja kehittämistarpeita, kehittää talouden seurantaparametrejä ja raportointia.

Tulokset

Taloushankkeen I osassa valmisteltiin suosituksia kalataloushallinnon käyttöön. Laadittiin MMM:lle raportti I vaiheesta, johon liittyvää asiasisällöstä järjestettiin koulutustilaisuuksia MMM:n, TE-keskusten, Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön työntekijöille sekä pidettiin esityksiä aiheesta alueellisilla kalastusaluepäivillä. Suosituksia viimeisteltiin ja valmisteltiin niistä julkaisua. II vaiheessa aloitettiin yhteistyö Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksen kanssa kalastusalueiden taloudenpidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Vastaava tutkija

Heinimaa Petri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Airaksinen Mikko

Yhteistyötahot

Yhteistyötä tehty MMM:n, TE-keskusten, Kalatalouden Keskusliiton, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, Jyväskylän yliopiston, alueellisten kalatalouskeskusten sekä kalastusalueiden kanssa.

Julkaisut

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi, Airaksinen Mikko ja Heinimaa Petri, Riista- ja kalatalous, Selvityksiä, 6/2008

http://www.rktl.fi/julkaisut/j/421.html

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning, Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa, Riista- ja kalatalous, Selvityksiä, nro 6 B, 2008

http://www.rktl.fi/julkaisut/j/422.html

Kalastusalueiden taloushallinnon ongelmien kartoitus, Kalastusalueiden kyselyn tulokset. Tuire Mäki, Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, moniste, 7.10.2008.
http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/maki_kalastusalueiden_taloushallinnon_ongelmien_kartoitus_raportti_7.10.08.pdf

Kalastusalueiden taloushallinnon ongelmien kartoitus. Laskentatoimi, Pro gradu tutkielma. Tuire Mäki, Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta, moniste, lokakuu 2008.

http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/tuire_maki_pro_gradu_kalastusalueiden_taloushallinnon_ongelmien_kartoitus.pdf

Kalastusalueiden profiili talouden tunnuslukujen näkökulmasta. Mikko Airaksinen, Prizzway Oy, moniste, 17.11.2008
http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/airaksinen_kalastusalueiden_profiili_talouden_tunnuslukujen_nakokulmasta.pdf

Hankkeen kesto 2006 - 2007

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.