M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Joki- ja täpläravun sopeutuminen virtavesiin

Paluu Hankehaaviin

	

Jokirapu on keskittynyt virta- ja pienvesiin, suurissa järvissä vahvoja kantoja on ollut lähinnä eteläisessä Suomessa. Maahamme tuodut täpläravut ovat peräisin Yhdysvaltojen luoteisosien järvikannoista ja meillä onkin raportoitu jokivesiin tehtyjen istutusten epäonnistumisista. Saattaakin olla, että täplärapu sopeutuu jokirapua huonommin virtaavan veden ympäristöön ja hakeutuu suvantoihin ja järviin. Tällöin istutuksen tavoite itse kohteella jää saavuttamatta, ja täpläravun vaeltelu voi uhata lähivesien jokirapukantoja.
Paikallisten jokirapukantojen säilyttäminen ja hoito täplärapualueen sisällä on ongelmallista, mikäli täpläravulla on taipumus vaeltaa puro- ja jokivesissä ylävirtaan.

Tavoitteet

Vertaamalla jokirapua ja täplärapua kokeellisesti tehdyissä virtauomissa erilaisin suojapaikka- ja virtausnopeusjärjestelyin pyrittiin selvittämään, onko lajien välillä eroja ja voidaanko niitä käyttää hyödyksi rapukantojen hoidossa.

Tulokset

Rinnakkaisissa kokeissa osoittautui, että täplärapu pystyy vastustamaan virtausta hieman jokirapua voimakkaammin. Testeissä ei joki- ja täpläravulla kuitenkaan ollut merkittäviä eroa käyttäytymisessä virtaavissa vesissä. Laminaarinen uomavirtaus, jonka nopeus ylittää 55 cm/s näyttää olevan raja-arvo, jota suurempaa nopeutta vastaan kaksi rapulajiamme eivät pystyneet koe-olosuhteissa nousemaan. Näin ollen tietyn virtausnopeuden ylittävät kanavat ja kynnyspadot voivat estää rapujen ja ennen muuta täpläravun leviämistä ylävirran suuntaan.

Vastaava tutkija

Pursiainen Markku, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Ruokonen Timo, Leinonen Ari, Kytomaa Leena, Salkonen Laura (Jyväskylän yliopisto), Tynkkynen Katja (Jyväskylän yliopisto)

Yhteistyötahot

Kokeet tehtiin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla ja yhteistyössä yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa.

Hankkeen kesto 2006 - 2007

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.