M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Suomen sisävesikalojen kantojen seuranta

Paluu Hankehaaviin

	

Seurataan sisävesien kalakantojen kehitystä. Seuranta keskittyy muikkuun, mutta myös mm. ahven- ja kuhakantoja seurataan. Seuranta tuottaa tietoa kalastuksen ja kalakaupan suunnittelun ja kalavesien hoidon ohjauksen tueksi.

Hanke on pysyvä seuranta.

Tavoitteet

Tulostavoitteet vuodelle 2013
?kalastajilta pyydetään arviot aikuisten muikkujen ja nuorimman vuosiluokan (hotan) sekä ahvenen, kuhan, kuoreen, siian ja särjen runsaudesta (indeksi) noin 90 järvestä
?arvioidaan tulevan kesän saalista ja keväällä 2012 syntyneen vuosiluokan runsautta
?intensiiviseurannan kohteena ovat Inarijärvi, Oulujärvi, Onkamo, Karjalan Pyhäjärvi, Puruvesi, Paasivesi, Pihlajavesi, Konnevesi, Päijänne ja Säkylän Pyhäjärvi. Aineistot hankitaan yhdessä kyseisillä järvillä toimivien projektien ja yhteistyötahojen kanssa.
?em. järvistä tuotetaan kalastuskirjanpidon perusteella yksikkösaalistietoja kalayhteisön tärkeimmistä lajeista (mm. muikku, ahven, kuha, särki, kuore). Muikun ja ahvenen kantanäytteitä (n. 200 näytettä/järvi) kerätään nuotta- ja troolisaaliista. Näytteistä määritetään ikärakenne, kasvu ja vuosiluokan vahvuus

Tulokset

Kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan RKTL:n nettisivuilla ja kala-alan lehdissä. Paasi-, Puru- ja Konneveden muikkukantojen pitkäaikaisesta vaihtelusta julkaistaan raportit.

Vastaava tutkija

Kolari Irma, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän riistan- ja kalantutkimus
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Jurvelius Juha, Jurvelius Juha, Hirvonen Esa, Hyvärinen Pekka, Auvinen Heikki

Yhteistyötahot

Jyväskylän, Joensuun ja Turun yliopistot sekä kalastajat

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.