M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ammattikalastuksen toimintaedellytysten kehittäminen

Paluu Hankehaaviin

	

Lokan ja Porttipahdan ammattikalastus on laajaa Pohjois-Suomen mittakaavassa ja paikallisesti tärkeä elinkeino. Ongelmana ovat suuret saaliiden vaihtelut. Aikaisemmissa tutkimuksessa on analysoitu mm. vaellus- ja peledsiian sekä hauen vuosiluokkien voimakkuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä, kuten säännöstelyä ja veden lämpötilaa. Vuonna 2004 kohdan 2 tutkimukselle saatiin 3-vuotinen KOR-rahoitus, jonka lisäksi tutkimusta rahoittavat Sodankylän kunta metsähallitus ja Kemijoki Oy.

Tavoitteet

Tutkimuksessa verrataan vastakuoriutuneen ja kesänvanhan peledsiikaistukkaan antamaa istutustulosta. Lisäksi tutkitaan istutushabitaatin (kasvillisuus-, turve- ja avoin ranta) ja istutustiheyden (1,2,4, tai 8 poikasta rantametrille) vastakuoriutuneiden haukien istutustulokseen.

Tulokset

Vastakuoriutuneiden ja kesänvanhojen peledin poikasten otoliittimerkintä toteutettiin onnistuneesti. Vastakuoriutuneen ja 1-kesäisen peledin istutuksen tuottaman saaliin perusteella yksi kesänvanha istukas tuottaa vastaavan saaliin kuin 190 vastakuoriutunutta poikasta. Vaellusiian kasvu on erittäin heikkoa, loisinta-aste (lokkilapamato) korkea (88 %) ja sukukypsyyskoko pieni. Noin 60 % tekojärvien kalabiomassasta on särkeä, mikä luultavasti on syynä vaellussiian heikkoon kasvuun ja korkeaan loisinta-asteeseen.

Vastaava tutkija

Niva Teuvo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Mutenia Ahti, Maunu Armi, Keränen Pekka, Raineva Sari

Yhteistyötahot

Lokka-Porttipahdan kalastusalue, Metsähallitus, Kemijoki Oy, Sodankylän kunta ja Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikkö.

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.