M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

EFI+, Eurooppalaisen kalaindeksin soveltaminen Suomessa.

Paluu Hankehaaviin

	

EU:n vesipuitedirektiivi ja sen toimeenpanoksi säädetty kansallinen lainsäädäntö edellyttää että jokien ekologinen tila määritetään myös kalastoa mittarina käyttäen. Eurooppalainen kalaindeksi (EFI) ei kuitenkaan toimi kaikissa Euroopan maissa, johtuen erilaisista ympäristöolosuhteista, kuten vesistöjen rehevöityminen ja kanavointi, jotka vaihtelevat maittain.

Tavoitteet

Soveltaa Eurooppalaista kalaindeksiä Suomen jokivesien tilan ekologisessa arvioinnissa.

Tulokset

Suomessa EFI indeksi toimii suhteellisen hyvin.

Vastaava tutkija

Vehanen Teppo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Sutela Tapio

Yhteistyötahot

Euroopan maista koostuva tutkimusyhteisö. Projektin sivut: http://efi-plus.boku.ac.at/

Hankkeen kesto 2007 - 2009

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.