M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Evo ? eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta (Evo-Life)

Paluu Hankehaaviin

	

Purokunnostusten vaikutuksia taimenkantoihin, veden laatuun, pohjaeläimiin ja kasvillisuuteen seurataan yhteistyössä HY:n Lammin biologisen aseman kanssa. Evon kalantutkimusaseman hallinnassa olevia vesiä palautetaan lähemmäs luonnontilaa, ja parannetaan siten ympäristötutkimuksen mahdollisuuksia alueella.

Hanke on EU:n luonnon Life-projekti, jossa parannetaan Evon Natura-alueen luontotyyppien ja suojeltavien lajien suojelun tasoa.

Tavoitteet

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen osuus projektista kohdistuu kahteen Natura-luontotyyppiin:

1. humuspitoiset järvet ja lammet
2. pikkujoet ja purot

Evon purot on kauan sitten perattu uittoa varten. Puroja kunnostetaan palauttamalla virtausta luonnonuomaan, kiveämällä ja sorastamalla. Life-hankkeessa kunnostetaan Evon Keltaojaa purotaimenen elinympäristöksi. Myös Keltaojan ja Luutajoen valuma-alueita ennallistetaan. Keltaojan latvoilla on Soitimenkorven luonnonravintolammikko, johon on ohjattu osa yläjuoksun virtaamasta. Lammikon käyttö on loppunut, joten se puretaan ja veden virtaus palautetaan alkuperäiseen uomaan.

Vastaava tutkija

Ruuhijärvi Jukka, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Evon riistan- ja kalantutkimus

Yhteistyötahot

Hämeen ammattikorkeakoulu, HY:n Lammin biologinen asema, metsähallitus, Hämeen ympäristökeskus ja Lammin kunta.

Julkaisut

URVAS, LEILA, SUONURMI-RASI, RAIJA. 1983. Kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin huuhtoutuminen viljellyistä turpeista. Turveteollisuus 4: 27-32, 6.

Hankkeen kesto 2002 - 2005

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.