M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kalojen elinympäristökunnostukset rakennetuissa vesissä

Paluu Hankehaaviin

	

Hankkeessa selvitetään Kainuun pienten jokien ja purojen kunnostamisen ekologisia vaikutuksia. Tutkimuskohteena ovat:

1. puroelinympäristö (virtausolosuhteet, lämpötila, vedenlaatu)
2. kasvillisuus
3. pohjaeläimet
4. kalasto

Kun tavoitteena on mitata kunnostuksen aiheuttamia muutoksia mm. kalatuotannossa, kalatuotantoa on seurattava vuosien välisen vaihtelun takia useita vuosia jo ennen kunnostusta ja vähintään sama aika sen jälkeen Luotettavuutta voidaan edelleen lisätä, jos näiden kohteiden rinnalla voidaan samanaikaisesti seurata alueita, joita ei kunnosteta. Näin toimien kunnostustoimien voidaan varmimmin todeta lisänneen kalatuotantoa, jos tuotannon havaitaan kasvaneen kunnostusten jälkeen kunnostuskohteissa, mutta samalla säilyneen entisellään ei-kunnostetuissa kohteissa. Tälläista ns. BACI (Before-After-Control_Impact) asetelman mukaista seurantaa ei ole aiemmin toteutettu suunnitelmallisesti maamme kalantutkimuksissa. Kainuun tutkimuspuroilla on mukana on yhteensä 8 puroa, joissa kussakin on kolme koskialuetta. Jokaisessa purossa yksi koskialue on jätetty vertailualueeksi ja kaksi kohdetta on kunnostettu.

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa selvitetään metsäpurojen ja pienten jokien taimenen/järvilohen vaelluspoikasten tuotantopotentiaalia ja arvioidaan kunnostuksen vaikutusta tähän. Tulosten avulla voidaan ohjata kalakantojen hoitoa (istutukset, kalastus) taloudellisemmaksi (istutetaan pieniä poikasia) ja luonnonmukaisemmaksi (joet tuottavat vaelluspoikaisia järviin).

Tulokset

Kenttätyöt käynnistyivät keväällä 1998. Aluksi seurattiin kolme vuotta tutkimuspurojen koskien olosuhteita ja kalakantojen rakennetta. Kesällä 2001 Kainuun Ympäristökeskus kunnosti kaksi koskialuetta jokaisesta purosta. Seurantaa jatkettiin vuoteen 2004 saakka.

Vastaava tutkija

Vehanen Teppo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Oulun riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Huusko Ari, Mäki-Petäys Aki, Muotka Timo

Hankkeen kesto 1998 - 2004

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.