M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Lohen lisääntymisalueiden kunnostus Kiiminkijoella

Paluu Hankehaaviin

	

Tutkimuksessa arvioidaan Kiiminkijoen koskikunnostusten sekä valuma-alueiden kunnostusojitusten ekologisia vaikutuksia erityisesti lohikalojen elinympäristövaatimusten kannalta.

Vaikutuksia arvioidaanennenkyseisiä toimenpiteitä (vuosina 2001-2003) ja niiden jälkeen (vuosina 2003-2006) sekä kontrollialueilla että vaikutusalueilla nk. BACI (Before-After-Control-Impact) ?asetelman mukaisesti.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada tieteellisesti perusteltua ja luotettavaa tietoa virtavesien kunnostus- ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä toteutukseen.

Vastaava tutkija

Mäki-Petäys Aki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Oulun riistan- ja kalantutkimus

Muut henkilöt

Louhi Pauliina, Huusko Ari, Erkinaro Jaakko

Julkaisut

URVAS, LEILA. 1987. Turun seudun savipeltojen ominaisuuksia. Koetoiminta ja käytäntö 44 16.6.1987: p.30,31.

Hankkeen kesto 2000 - 2006

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.