M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa ?hanke)

Paluu Hankehaaviin

	

Hankkeen tavoitteena on laatia Kitkajärville ja niiden valuma-alueille toimenpiteiden yleissuunnitelma, jossa yhdistetään järvien rantavyöhykkeen eliöstöstä, rakenteesta ja kemiallisesta laadusta sekä valuma-alueen
maankäytöstä ja siitä tulevasta kuormituksesta saatu tieto järven vesienhoidollisten toimenpiteiden kohdentamiseksi piste- ja hajakuormituksen rajoittamiseksi.

RKTL:n osuutena tässä kokonaisuudessa on kalaston näytteenotto ja analysointi. Projekti liittyy MMM:n vesipuitedirektiivin mukaisiin tavoitteisiin vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kitkajärvet (Ylä-Kitka ja Ala-Kitka) sijaitsevat 210 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvien tila on heikentynyt uhkaaavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kitkajärvet ovat osana kansainvälistä vesiensuojeluohjelmaan Project Aqua ja kuuluvat Natura 2000-verkostoon.

Tavoitteet

Vuonna 2014
-analysoidaan kala-aineisto
-raportoidaan kala-aineiston tulokset
-aloitetaan yhteistyökumppaneiden kanssa synteesiraportin valmistelu, joka sisältää suunnitelman vesienhoidon toimenpiteiksi VPD:n mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi (hyvä ekologinen tila)

Tulokset

Vuonna 2013 suunniteltiin ja toteutettiin kalaston näytteenotto Kitkajärvillä. Näytteenotossa sähkökalastettiin 70 rantavyöhykepistettä eri puolilta Kitkajärviä. Aineiston ryhmittely ja analysointi on aloitettu.

Kalaston näytteenotto tehtiin samanaikaisesti ja osin samalla välineistöllä (vene) kuin kasvillisuuden näytteenotto (rantavyöhykkeen kasvilinjat).

Vastaava tutkija

Vehanen Teppo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Sutela Tapio

Yhteistyötahot

suomen ympäristökeskus,Oulun yliopisto,Metsäntutkimuslaitos

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.