M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Vapaa-ajankalatalous Suomessa

Paluu Hankehaaviin

	

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda julkaistuun kirjallisuuteen ja asiantuntijatietoon perustuva katsaus Suomen vapaa-ajankalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilaan, vapaa-ajankalastuksen kalakantavaikutuksiin, kalastajien ja kalastuksen määrään ja saaliisiin sekä vapaa-ajankalastuksen sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista, joissa yhteistä luonnonvaraa hyödynnetään. Vapaa-ajankalastuksen saaliiden merkitys kotitalouksien ravinnonhankinnassa on vähentynyt ja kalastukseen liittyvien virkistyksellisten elementtien osuus on tullut entistä tärkeämmäksi. Vapaa-ajankalastuksen harrastamiselle on Suomessa hyvät olosuhteet. Kalastusta voidaan meillä harrastaa myös seisovilla pyydyksillä, toisin kuin monessa muussa maassa. Vapaa-ajankalastus tunnustetaan oleelliseksi osaksi suomalaista kulttuuria.

Tutkimus toteutettiin MMM:n v. 2012 antaman lisätulostavoitteen toteuttamiseksi. Tutkimus tarvitaan tekeillä olevan MMM:n vapaa-ajankalastusstrategian taustaselvitykseksi.

Tavoitteet

Tutkimus kokosi yhteen tämänhetkisen tiedon Suomen vapaa-ajankalastuksesta.

Tulokset

Tutkimuksen johtopäätöksinä tarkasteltiin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä: Saaliskalojen koko ja määrä vaikuttaa kalakantoihin, kalastusharrastuksen hyvinvointivaikutukset riippuvat yhteistyön onnistumisesta kalavesien hoidossa ja kalastuksen tavoiteasetannassa ja taloudellinen kestävyys nojaa ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimus toi esille tärkeitä vapaa-ajankalastuksen ja sen tutkimuksen kehittämistarpeita. Näitä ovat tietohuollon turvaaminen, kalavesien tilasta huolehtiminen, vuorovaikutteinen päätöksentekojärjestelmä, vastuullisuus erityisesti uhanalaisten lajien vapaa-ajankalastuksessa ja monipuolisen tutkimustiedon tuottamisen turvaaminen päätöksenteon tueksi.

Vastaava tutkija

Eskelinen Päivi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Ahvonen Anssi, Auvinen Heikki, Heikinheimo Outi, Moilanen Pentti, Mäki-Petäys Aki, Orell Panu, Parmanne Raimo, Raitaniemi Jari, Rask Martti, Ruuhijärvi Jukka, Salmi Pekka, Salminen Matti, Vähä Ville

Yhteistyötahot

MMM

Julkaisut

Eskelinen, P., Ahvonen, A., Auvinen, H., Heikinheimo, O., Moilanen, P., Mäki-Petäys, A., Orell, P., Parmanne, R., Raitaniemi, J., Rask, M., Ruuhijärvi, J., Salmi, P., Salminen, M. ja Vähä, V. 2013: Vapaa-ajan kalatalous Suomessa. RKTL Työraportteja, nro 6, 2013. 54 s.
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/vapaaajankalatalous.pdf

Hankkeen kesto 2012 - 2013

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.