M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Metsäpeuran elinympäristöt ja vasakuolleisuus

Paluu Hankehaaviin

	

Hankkeessa tutkitaan suurpetojen, tautien ja elinympäristön valinnan merkitystä peurapopulaation säätelijöinä, sekä peurojen levittäytymistä uusille alueille.

Peuroja on pannoitettu ja seurattu Suomenselällä ja Kainuussa, peurojen liikkeistä, vasakuolleisuudesta ja elinympäristön valinnasta on tehty analyysejä. Tietoa on käytetty mm. kannan tilan arvioinnissa ja metsäpeuran lentolaskennan toteutuksessa. Suurpetoja on pannoitettu ja seurattu Kainuussa.

Tavoitteet


-Sekä Kainuussa että Suomenselällä pannoitetaan lisää peuroja, niiden vasomista ja vasakuolleisuutta seurataan entiseen tapaan.

-Kainuussa pannoitetaan lisää suurpetoja ja järjestetään suurpetojen tehoseurannat

-Laajennetaan ja syvennetään yhteistyötä RKTL:n petotutkimuksen kanssa. Yhdistämällä petotutkimuksen ja metsäpeuratutkimuksen aineistoja päästään analysoimaan Kainuun suurnisäkkäiden koeksistenssin ehtoja.

-Suunnitellaan mahdollista metsäpeurojen siirtoistutusta mm. elinympäristöanalyysien perusteella.

Tulokset

Tuloksista tiedotetaan RKTL:n sivuilla ja alan julkaisuissa.

Vaikuttavuus

Saadun tiedon avulla voidaan hoitaa peurakantaa siten että sen taantuminen pysähtyy, voidaan suunnitella peuran kannanarvioinnit siten että saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa kohtuullisilla kustannuksilla, voidaan suunnitella peuran mahdollisia siirtoistutuksia

Vastaava tutkija

Paasivaara Antti, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Pusenius Jyrki, Kojola Ilpo, Holmala Katja, Juntunen Arto, Gavrilov Markku, Timonen Petri, Suominen Markus, Ovaskainen Reima, Korhonen Leao

Yhteistyötahot

-Suomen Riistakeskuksen Kainuun ja Pohjanmaan alueet, -Metla, -Evira, -Karjalan tasavallan tiedeakatemia,

Hankkeen kesto 2010 - 2015

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.