M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Joki- ja täpläravun lisääntymislämpötilojen vertailu

Paluu Hankehaaviin

	

Kokeellisessa tutkimuksessa verrattiin joki- ja täpläravun lisääntymismenestystä eri lämpötilaoloissa.
Alustavasti tutkimus vahvistaa nykykäsityksiä täpläravun jokirapua huonommasta tuottavuudesta ja menestymisestä pohjoisilla lämpötila-alueilla. Jokirapukannat ovat kuitenkin tuottoisia napapiirille saakka, ja parhaimmillaan jokiravulla on luontainen suoja-alue, jonne täpläravun leviäminen on epätodennäköistä.

Hanke perustuu kahteen useampia koesarjoja sisältäneeseen tutkimushankkeeseen, joissa on keskitytty lämpötilasimulaatioissa täpläravun lisääntymisen onnistumiseen ja poikasten ensimmäisen kesän sekä ensimmäisen talven kasvuun ja selviytymiseen suotuisissa maan eteläosien oloissa ja jokiravun äärialueiden, Kemijoen oloissa.

Tavoitteet

Vuonna 2013:
−kootaan yhteen levinneisyyden rajoja käsittelevät aineistot
−kirjoitetaan käsikirjoitukset loppuun ja yhtä tarjotaan tieteelliseen sarjaan
−olemassa oleva vertailevan kokeen koesuunnitelma arvioidaan uudelleen ja laaditaan suunnitelma sen toteuttamisesta jatkossa.

Vaikuttavuus

Tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Vastaava tutkija

Savolainen Riitta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Pursiainen Markku, Tulonen Jouni, Kytömaa Leena, Bomberg Jukka, Pellinen Maija

Hankkeen kesto 2012 - 2013

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.