M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Lokan ja Porttipahdan kalatutkimukset

Paluu Hankehaaviin

	

Merkinnöillä selvitetään, voidaanko vastakuoriutuneilla poikasilla saada parempi/taloudellisempi tulos kuin perinteisesti kesänvanhalla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vakauttaa tekojärvien peledsiika- ja haukisaalista kehittämällä nykyisiä istutuskäytäntöjä tekojärvien merkittävän ammattikalastuksen perustaksi. Vastakuoriutuneita peledsiian poikasia merkitään alitsariinivärillä ja haukia radioaktiivisella merkkiaineella istukkaiden ja luonnon lisääntymisestä peräisin olevien kalojen erottamiseksi. Peledsiian 1-kesäisiä poikasia merkitään ruiskuvärjäyksellä istutustulosten selvittämiseksi.

Tulokset

Säännöstelystä huolimatta jokikutuinen vaellussiika lisääntyy luontaisesti hyvin, mutta järvikutuisen peledin lisääntyminen on riippuvainen talven alimmasta vedenkorkeudesta ja happitilanteesta. Voimakkain vuosiluokka syntyi silloin kun kevättalven alin veden pinta jäi korkeimmalle. Peledin syntyneen vuosiluokan voimakkuus voitiin ennakoida loppukesän poikastroolauksella, mutta ei vaellussiian vuosiluokan voimakkuutta.

Vastaava tutkija

Mutenia Ahti, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Inarin kalantutkimus ja vesiviljely

Muut henkilöt

Niva Teuvo (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Salonen Erno (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Sutela Tapio (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Yhteistyötahot

Metsähallitus, Sodankylän kunta, voimayhtiö ja kalastusalue.

Rahoittajat

EU:n KOR

Julkaisut

Sutela, T. Mutenia, A. & Salonen, E. 2003: Density of 0+ peled (Coregonus peled) and whitefish (Coregonus lavaretus) in late summer trawling as an indicator for their year-class strength in two boreal reservoirs. - Ann. Zool. Fennici 41: 255-262

Salonen, E. & Mutenia, A. 2004: The commercial coregonid fishery in northernmost Finland ? a review. - Ann. Zool. Fennici 41: 351-355

Mutenia, A. Salonen, E. & Sutela, T. 2004: Miksi Lapin tekojärvien siikakannat vaihtelevat? ?Suomen Kalastuslehti 111 (4) 2004. 18-20.
http://www.rktl.fi/kala/kalakantojen_hoito/lokan_porttipahdan_kalatutkimukset/

Hankkeen kesto 2003 - 2006

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.