M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Supikoira ? tulokaspeto, Supikoiran vaikutus alkuperäiseen eläimistöömme

Paluu Hankehaaviin

	

Supikoira on tulokaspeto, jonka vaikutuksesta alkuperäiseen eläimistöömme on niukasti tieteellistä näyttöä. Se voi saalistaa riistaeläimiä, kuten vesilintuja, tai se voi kilpailla muiden keskikokoisten petonisäkkäiden, etenkin mäyrän, kanssa. Vuonna 2005 käynnistynyt tutkimushanke selvitti supikoiran merkitystä luonnossamme.

Sekä supikoira että mäyrä elävät Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajoilla ja ilmaston lämmetessä (talvien ja talviunen lyhentyessä) molemmat lajit voivat runsastua ja levitä yhä pohjoisemmaksi. Virolahdella Kaakkois-Suomessa tehty tutkimus paljasti, että supikoirien ja mäyrien elinpiirit ovat päällekkäisiä, ne suosivat paljolti samoja elinympäristöjä (lehtimetsiä ja peltoja) ja käyttävät yhteisiä luolia. Molemmat ovat Suomen oloissa varsin kaikkiruokaisia eli niiden ravinto on melko samankaltaista. Näin ollen ne saattavat kilpailla keskenään varsinkin Etelä-Suomessa, missä kannat ovat tiheät.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää supikoiran vaikutusta alkuperäiseen eläimistöömme. Työssä selvitettiin 1) supikoiran ravintoa ja siten sen saalistuksen mahdollista vaikutusta etenkin vesilintuihin sekä 2) supikoiran ja mäyrän elinympäristön- ja ravinnonkäytön samankaltaisuutta eli mahdollista kilpailua.

Tärkeimmät tutkimusmenetelmät olivat supikoirien ja mäyrien radioseuranta ja ulosteanalyysit. Työtä tehtiin Ruissalossa Turun edustalla ja Tuuloksessa Kanta-Hämeessä. Pienpetojen pesät ja käymälät kartoitettiin mahdollisimman tarkasti työhön koulutettujen koirien avulla.

Tulokset

Supikoiran ja mäyrän elinympäristönkäyttö oli erilaista eri alueilla. Ruissalossa supikoirat suosivat kosteita niittyjä ja avoimia lehtimetsiä, joissa oli runsas aluskasvillisuus, mutta latvuston peittävyys on alle 30 %. Mäyrä sen sijaan suosi vanhoja tammi-pähkinälehtoja ja lehtomaisia sekametsiä, joissa oli runsas puusto mutta niukka aluskasvillisuus. Supikoiran ja mäyrän elinpiirien ydinalueet olivat näin ollen yleensä vierekkäin, vaikka elinpiirit olivat päällekkäisiä. Tulos osoittaa, että sellaisilla alueilla, missä kummallekin lajille on tarjolla parasta elinympäristöä, ne jakavat elinympäristönsä käyttäen hieman eri alueita elinpiiriensä sisällä.

Toisaalta Tuuloksessa supikoirien ja mäyrien ydinalueet olivat paljolti päällekkäin. Tuuloksessa ei ole runsaasti tarjolla kosteita niittyjä ja avoimia lehtimetsiä supikoiralle ja vanhoja lehtoja mäyrälle. Supikoira ja mäyrä ovat kuitenkin hyvin sopeutuvaisia ja voivat käyttää monia erilaisia elinympäristöjä. Tuuloksessa molemmat lajit suosivat hyvin samankaltaisia alueita: reheviä sekametsiä ja pellonreunoja. Tuuloksen mäyräkanta on harvempi kuin Ruissalon, mikä saattaa johtua joko kilpailusta supikoiran kanssa tai huonommasta elinympäristöstä. Kilpailun todentamiseksi supikoirat tulisi poistaa alueelta ja seurata poiston vaikutusta mäyrän elinympäristönkäyttöön.

Supikoiran ja mäyrän käymälöiden kartoitus paljasti, että varsinkin Ruissalossa ne ovat hyvin usein aivan vierekkäin: joka toisen mäyrän käymälän vieressä oli supikoiran käymälä. Tämä viittaa siihen, että lajien välillä voi olla kilpailua elintilasta.

Käymälöistä kerättyä ulosteaineistoa on analysoitu ja tulokset valmistuvat syksyn 2011 aikana.

Vastaava tutkija

Kauhala Kaarina, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Yhteistyötahot

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Päivi Mäkelä, Riitta Kumpulainen, Liina Salonen ja Anna Sipilä Turun yliopistosta, Suvi Viranta Helsingin yliopistosta ja Miina Auttila Itä-Suomen yliopistosta.

Julkaisut

Kauhala, K. & Auttila, M. 2010: Estimating habitat selection of badgers - a test between different methods. - Folia Zoologica 59: 16-25.

Sutor, A., Kauhala, K. & Ansorge, H. 2010: Diet of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) ? a canid with an opportunistic foraging strategy. - Acta Theriologia 55: 165-176.

Kauhala, K. & Auttila, M. 2010: Habitat preferences of the native badger and the invasive raccoon dog in southern Finland. - Acta Theriologica 55: 231-240.

Kauhala, K., Schregel, J. & Auttila, M. 2010: Habitat impact on raccoon dog Nyctereutes procyonoides home range size in southern Finland. - Acta Theriologica 55: 371-380.

Viranta, S. & Kauhala, K. 2011: Increased carnivory in Finnish red fox females ? adaptation to a new competitor? ? Annales Zoologici Fennici 48(1): 17-28.

Kauhala, K. & Kowalczyk, R. 2011: Invasion of raccoon in dog in Europe: history of introduction, colonization, and threat to the native fauna. ? Current Zoology 55: 584-598.

Kauhala, K. & Holmala, K. 2011. Landscape features affect home range size of northern badgers (Meles meles). - Annales Zoologici Fennici 48: 221-232.

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.