M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Vapaa-ajankalastuksen mittarit

Paluu Hankehaaviin

	

Vapaa-ajankalastuksesta säännöllisesti tuotettavilla tilastotiedoilla kuvataan harrastajamäärien kehitystä ja harrastajien saamia saaliita. Myös kalastuksen alueellisesta jakautumisesta ja vapaa-ajankalastuksesta luonnon virkistyskäyttönä on tuotettu säännöllistä tietoa. Muu vapaa-ajankalastusta kuvaava tieto perustuu erilaisiin kertaluonteisiin tutkimuksiin.

Vapaa-ajankalastuksesta tarvittaisiin monipuolisesti ilmiötä kuvaavaa tietoa. Säännöllinen tiedontuotanto on kallista ja työlästä. Siihen ryhtyminen vaatii monen tahon, ennen kaikkea rahoittajien ja toteuttajien vahvaa sitoutumista. Mittareiden, joilla vapaa-ajankalastusta kuvattaisiin, tulisi olla tehokkaita ja kuvata ilmiötä tai sen osaa osuvasti. Mittarin tulee olla säännöllisesti mitattavissa kohtuullisin kustannuksin ja on hyvä, jos aiempaakin tietoa on olemassa. Mittarien tulisi palvella samalla kertaa erilaisia tarpeita: hallintoa, alan toimijoiden tarpeita toiminnan kehittämisessä, luonnonvarojen käytön suunnittelua ja myös elinkeinotoimintaa. Mittaritiedon tulisi olla helposti saatavaa ja jatkuvuus turvattu. Suomen oloissa alueellisen tiedon tuottaminen on lisäksi välttämätöntä.

Vapaa-ajankalastuksen mittareita voidaan lähestyä monesta näkökulmasta: kysynnän ja tarjonnan, kestävyyden (kaikki osa alueet), merkityksen (esim. merkitys harrastajille ja harrastajayhteisöille, hyvinvointi), ilmiöön sisältyvien arvojen (esim. luonnonvaran käyttö ja hoito, ekosysteemipalvelut, kulttuuriset arvot) ja puhtaasti rahallisen arvon kautta. Metodologisesti kaikkia näitä näkökulmia voidaan tarkastella monella tavalla.

Hanke on esitutkimusluonteinen osa vapaa-ajankalastuksen sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten selvittämistutkimusta. Hanke toteutetaan Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta ?tutkimusohjelmassa.

Tavoitteet

Tavoitteena on tarkastella kalaluonnonvaran virkistyskäytön mittaamista yleensä ja selvittää mitä mitattua tietoa jo nyt on eri tahoilla olemassa ja millaisia mittareita niistä muodostuu. Hankkeessa pohditaan asiantuntijatyöpajoissa, millaisia vapaa-ajankalastuksen mittareita tulisi näiden lisäksi olla.

Vaikuttavuus

Hanke tuottaa ensimmäisen kokonaisvaltaisen selvityksen olemassa olevista ja tarvittavista vapaa-ajankalastuksen mittareista hallinnan toimijoiden jatkotyöstettäväksi ja käyttöön, sekä auttaa vapaa-ajankalastuksen sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten jatkotutkimuksen suunnittelussa.

Vastaava tutkija

Eskelinen Päivi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Seppänen Eila

Yhteistyötahot

Rahoittaja MMM/ kalatalouden edistäminen

Julkaisut

Eskelinen, P. 2012. Vapaa-ajankalastuksen mittarit. RKTL:n työraportteja 21/2012.
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/vapaaajankalastuksen_mittarit.pdf

Hankkeen kesto 2011 - 2012

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.