M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Villin kalan markkinat

Paluu Hankehaaviin

	

Ammattikalastajien rannikolta pyytämät kalat ovat erikoistuotteita kalamarkkinoilla, jonka tarjonnasta pääosa on nykyisin kasvatettua ja tuotua kalaa. Miten markkinoiden kansainvälistyminen on vaikuttanut perinteisten rannikkolajien hinnanmuodostukseen? Miten kasvatettu kala ja lohen tuonti vaikuttavat kalastetun villin kalan hintaan? Määrätäänkö kalastajalle maksettavan kalan hinta paikallisessa kalatukussa vai määräytyvätkö hinnat kansainvälisillä markkinoilla? Näihin kysymyksiin saatiin vastauksia villin kalan markkinoita koskeneessa pohjoismaisessa tutkimuksessa.

Tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli tutkia Itämeren makean veden kalojen markkinoita Suomessa ja Ruotsissa. Projektissa analysoitiin myös tanskalaisen annoskirjolohen markkinoita Saksassa. Kalalajien välistä kilpailua sekä kalojen alueellista hinnanmuodosta tutkittiin hinta-aikasarjojen avulla yhteisintegraatiomenetelmällä. Erityisesti haluttiin tietää miten kasvatetetut kirjolohi, lohi ja siika vaikuttavat kalastettujen makean veden lajien hintoihin.

Tulokset

Lohikalojen maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat Suomessa kirjolohen kautta rannikolta pyydettyjen valkolihaistenkin lajien hintoihin. Siika on Suomen markkinoilla keskeisessä asemassa. Makean veden lajien alueelliset markkinat olivat yhdentyneet. Etelä-Suomen kansallisten päämarkkina-alueiden hinnat määrittelivät pohjoisempien tuotantoalueiden hintoja. Myös Suomen ja Ruotsin väliset markkinat olivat lähes kaikkien lajien osalta yhdentyneet.

Vastaava tutkija

Setälä Jari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Virtanen Jarno, Saarni Kaija, Honkanen Asmo, Laitinen Jukka (Åbo Akademi), Nielsen Max (iFØI)

Yhteistyötahot

Suomen ammattikalastajaliitto ry, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ruotsin Itärannikon kalastajien Keskusjärjestö (Sveriges Ostkustfiskares Centralförbund), Tanskan Elintarviketalouden tutkimuslaitoksesta (Fødevareøkonomisk Institut, FØI), kalatukut. Rahoitus: Pohjoismaiden ministeriöneuvosto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Julkaisut

Esitelmä: Suomukalojen tuotanto ja markkinat Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa ja Virossa
http://www.rktl.fi/www/uploads/Talous%20ja%20yhteiskunta/sotvattenfiskarnas_produktion_och_marknad_i_finland_land_sverige_och_estland.ppt

Makean veden kalojen hinnanmuodostus. Analyyseja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan markkinoilta. Kala- ja riistaraportteja nro 409, 2007.
http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5638

Suomen kalamarkkinoiden analyysi yhteisintegraatiomenetelmällä. Kala- ja riistaraportteja nro 374, 2006.
http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5575

Suomukalojen kauppa ja markkinat -seminaari. Kala- ja riistaraportteja nro 343, 2005. 34 s.
http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5515

Hankkeen kesto 2004 - 2006

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.