M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Biologisen tiedon käytön tehostaminen kalakantojen arvioinnissa (ECOKNOWS)

Paluu Hankehaaviin

	

Nykyiset kanta-arvioinnin menetelmät eivät hyödynnä tehokkaasti kaikkea olennaista tietoa, jota kanta-arvioinnissa tarvitaan. Myöskään kanta-arviotuloksiin liittyvää epävarmuutta ei voida riittävästi analysoida. Euroopan Unionin 7. puiteohjelman rahoittamassa hankkeessa kehitetään uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioidaan kalastuksen vaikutuksia.

ECOKNOWS-hankkeessa luodaan todennäköisyyslaskentaan pohjautuvia tilastollisia malleja, jotka hyödyntävät tehokkaasti käytettävissä olevia tietoja. Itämereltä arviointimenetelmien soveltamisessa käytetään esimerkkeinä silakkaa, lohta ja rannikon verkkokalastusta. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja mukana on 13 tutkimusryhmää 10 maasta. RKTL on Helsingin yliopiston jälkeen toiseksi suurin partneri.

Tavoitteet

?parantaa ekologisen ja biologisen tiedon käyttöä kalakantojen arvioinnissa ja kalastuksen säätelyssä
?parantaa yhteyttä perinteisen kalabiologisen tietämyksen (sukukypsyys, kasvu, hedelmällisyys jne.) ja kalakantojen arvioinnin välillä
?ottaa parempaan käyttöön olemassa olevia laajoja biologisia ja ympäristömuuttujien tietokantoja, julkaistuja artikkeleita sekä seuranta-aineistoja, joita EU:n aineistonkeruusäädökset edellyttävät ja ICES ja EU:n jäsenvaltiot säilyttävät
?kehittää laskennallinen oppimisympäristö, joka hyödyntää FishBasen (www.fishbase.org) laajoja aineistoja
?parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan löytää yleisiä ja helposti ymmärrettäviä biologisia vertailuarvoja, kuten tarvittava kutukertojen määrä kalaa kohti, joita voitaisiin käyttää hyväksi säätelytoimissa

Tulokset

Tuloksista tiedotetaan alan ammattilehdissä, tieteellisissä julkaisuissa, RKTL:n sivuilla ja projektin loppusymposiossa.

Vaikuttavuus

Uudet menetelmät ovat maailmanlaajuisesti hyödynnettävissä tieteellisessä kanta-arvioinnissa. Tarkentuvat arviot mahdollistavat resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Hyödyntämiseen liittyvien riskien arviot tarkentuvat, millä on vaikutusta säätelypäätösten teossa. Hankkeen tuloksia hyödyntävät sekä tiedeyhteisöt että luonnonresurssien hyödyntämisestä päättävät tahot. Taloudellista hyötyä saavat luonnonresursseja hyödyntävät elinkeinot.

Vastaava tutkija

Romakkaniemi Atso, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Heikinheimo Outi, Pakarinen Tapani, Raitaniemi Jari, Auvinen Heikki, Jounela Pekka, Pulkkinen Henni, Whitlock Rebecca

Yhteistyötahot

Euroopan unioni, Helsingin yliopisto, Svenska Lantbruksuniversitetet, Kansainvälinen Merentutkimusneuvosto (ICES), FishBase Information and Research Group, Inc. (Filippiinit), Aristotle University (Kreikka), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanja), Marine Institute (Irlanti), Imperial College London (Iso-Britannia), Department of Fisheries and Oceans (Kanada), Institut National de la Recherche Agronomique (Ranska), Agrocampus OUEST (Ranska), Instituto Español de Oceanografía (Espanja)

Rahoittajat

Euroopan unioni

Hankkeen kesto 2010 - 2014

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.