M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalakantojen seuranta

Paluu Hankehaaviin

	

Lokan ja Porttipahdan ammattikalastus on laajaa Pohjois-Suomen mittakaavassa ja paikallisesti tärkeä elinkeino. Ongelmana ovat suuret saaliiden vaihtelut ja nykyisin vaellussiian heikko kasvu ja korkea loisaste, mikä johtunee ravintokilpailusta särjen kanssa. Noin 60 % tekojärvien kalabiomassasta on särkeä. Tekojärvien kalakantojen hoitotyössä sekä kaupallisten että ei-kaupallisten kalakantojen tilan seuranta on erityisen tärkeää.

Särjen sekä lajinsisäisen ravintokilpailun takia vaellussiian kasvu on heikkoa ja loisinta-aste on korkea, mikä uhkaa vähentää tekojärvien ammattikalastusta voimakkaasti. Tarvitaan tutkimusta miten särkeä voidaan kalastaa taloudellisesti kannattavasti. Kyse on ennen muuta särjen jalostamisesta. Myös särkisaaliin keskittyminen ajallisesti varsin lyhyeen aikaperioidiin on ongelma.
MMM:stä on myönnetty lisärahoitusta vuosille 2008-2010 tekojärvien kalaston rakenteen korjaamiseksi. Rahoja hallinnoi Metsähallitus.

Vuonna 2010 Lokalla testattiin uutta täystiheää rysätyyppiä (10 kpl), joilla saatiin n. 80 tonnia särkeä. Kalastajien saama kauppakelpoinen sivusaalis oli myös 2010 ennakoitua suurempi.

Tavoitteet

Tulostavoitteet vuodelle 2011

-jatketaan kaupallisten lajien saaliiden, kasvun ja loisasteen seurantaa sekä eri kalakantojen lajirakenteen seurantaa
-jatketaan isorysäsaaliin massan ja lajistorakenteen seurantaa, mikäli hanke jatkuu

Vastaava tutkija

Niva Teuvo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Yhteistyötahot

Metsähallitus

Rahoittajat

mmm

Hankkeen kesto 2008 - 2011

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.