M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Siikatuotteiden räätälöinti - Kasvatetun siian rasvapitoisuuden ja rasvan laadun hallinta

Paluu Hankehaaviin

	

Kasvatettu siika on tärkeä uusi raaka-aine kotimaiselle kalateollisuudelle ja parantaa suomalaisen kalankasvatuksen kannattavuutta. Kasvatettu siika on laajentanut kotimaisen valkolihaisen kalan saatavuutta ja monipuolistanut kaupan tuotteistoa. Nyt raaka-aineen ominaisuudet tulisi räätälöidä tuotekohtaisesti, jolloin kuluttajat saisivat mahdollisimman korkealaatuisia ja terveellisiä siikatuotteita.

Kasvatetun siian rasvapitoisuuteen ja rasvan sisältöön voidaan vaikuttaa ruokinnan avulla. Hankkeessa tutkitaan rasvapitoisuuden merkitystä raaka-aineen soveltuvuudelle tuore-, graavi- ja savukalatuotteiksi. Lisäksi tutkitaan yleistyvän kasviöljypohjaisen ruokinnan vaikutuksia. Käyttökelpoisuutta mitataan raaka-aineen laatuominaisuuksia, prosessoitavuutta, terveellisyyttä ja aistittavia ominaisuuksia tutkimalla. Jos rasvapitoisuus on sopimaton tai jos rehun rasvalähteet muuttuvat, voidaan lopputuotteessa päätyä jalostuksen tai kuluttajan terveyden kannalta epäedullisempaan tuotteeseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, joka tukee kasvatetun siian kehittymistä laadukkaana, monipuolisena ja terveellisenä elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Siika raaka-aineen tulee täyttää jalostajan ja kuluttajan sille asettamat odotukset sekä haastaa ominaisuuksillaan edullisempi valkolihainen tuontikala. Toisaalta rehuraaka-aineiden saatavuuden globaalit muutokset eivät saa heikentää kalatuotteiden laatua. Tutkimus tuottaa tietoa keinoista, joilla laatua voidaan hallita.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tuotekehityshankkeissa ja siiankasvatuksen käytäntöjen optimoinnissa. Kalankasvattajille ja rehuteollisuudelle tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten teuraskalan rasvapitoisuus määräytyy ja mitkä ovat sen vaikutukset lopputuotteen laatuun. Jalostajille tutkimus tuottaa tietoa eri tuotteille optimaalisista rasvapitoisuuden raja-arvoista ja rasvalähteen vaikutuksista prosessiominaisuuksiin. Kuluttajille hankkeen vaikutukset näkyvät laadukkaina ja taustaltaan tunnettuina siikatuotteina.

Vastaava tutkija

Airaksinen Susanna, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Koskela Juha, Vielma Jouni, Kuuppo Mailis (Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti), Salminen Juhani (Polar Fish Oy), Kallio Heikki (Turun yliopisto), Suomela Jukka-Pekka (Turun yliopisto), Sandell Mari (Turun yliopisto)

Yhteistyötahot

Suomen kalatalaous- ja ympäristöinstituutti, Polar Fish Oy, Turun yliopisto

Hankkeen kesto 2009 - 2011

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.