M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Kirjolohen räätälöinti jalostuksen ja kuluttajan tarpeita vastaavaksi - KirJa

Paluu Hankehaaviin

	

Kirjolohi on merkittävä kalateollisuuden raaka-aine. Kirjolohituotteiston laatua tulee kehittää, jotta sen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voidaan turvata. Hankkeen tavoitteena on pilotoida koko arvoketjun kattavaa toimintamallia, jossa kalatuote räätälöidään alkutuotannosta alkaen. Arvoketjun toimijoiden yhteistyöllä tuotetta voidaan kehittää tavalla, joka ei ole tuontiraaka-aineella mahdollista.

Tavoitteet

Tavoitteena on pilotoida koko arvoketjun kattavaa toimintamallia, jossa kalatuote räätälöidään vastaamaan käyttötarkoitustaan eri arvoketjun toimijoiden vaatimusten mukaisesti ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kalan käytettävyyden ja terveellisyyden kannalta keskeisiä ominaisuuksia, rasvapitoisuus ja rasvan laatu, tarkastellaan suhteessa i) jalostettavuuteen, ii) tuotelaatuun, iii) terveellisyyteen, iiii) vierasaineisiin, iv) aistittaviin ominaisuuksiin sekä v) tuotannon taloudellisuuteen arvoketjun eri osissa.

Toisena tavoitteena on tutkia menetelmää, jonka avulla kasvatetun kalan terveellisyys pystytään säilyttämään, vaikka toimintaympäristö muuttuu (esim. kasviöljypohjaisen ruokinnan lisääntyminen).

Vaikuttavuus

Tulosten perusteella tuotantotapoja ja ?käytäntöjä voidaan muokata siten, että tuotteille saadaan lisäarvoa. Tietoa voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksen pohjana ja markkinoinnissa. Hankkeen yhteistyöverkosto kattaa kirjolohen tuotantoketjun ja on siten vaikuttavuudeltaan ainutlaatuinen korkealaatuisten ja terveellisten kuluttajatuotteiden kehittäjänä.

Vastaava tutkija

Airaksinen Susanna, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Vielma Jouni, Koskela Juha, Kankainen Markus, Setälä Jari

Yhteistyötahot

Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintarviketurvallisuusvirasto, Pro Kala ry, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Rehuraisio Oy, Savon Taimen Oy, Taimen Oy, Ab Chipsters Food Oy

Hankkeen kesto 2010 - 2012

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.