M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Suurpetokantojen koon ja rakenteen arvioinnin matemaattinen mallintaminen ja analyysiohjelmiston luonti

Paluu Hankehaaviin

	

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu kehittävät yhteistyössä laskentamenetelmää suurpetokantojen arviointiin.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitettävä laskentamenetelmä tulee täydentämään käytössä olevaa manuaalista menetelmää suurpetojen määrän arvioinnissa. Hankkeen lopputuloksena luodaan myös ohjelmisto, joka laskee havaintotietokannan tiedoista suurpetojen alueelliset määrät nyt kehitettävän menetelmän avulla. Tuleva ohjelmisto on tutkijan työkalu lopullisen suurpetokanta-arvion tekemiseksi. Havaintotietokantana toimii vuonna 2009 käyttöön otettu Tassu-järjestelmä, johon suurpetoyhdyshenkilöt tallentavat havaintonsa.

Vaikuttavuus

Uudella laskentamenetelmällä ja ohjelmistolla halutaan lisätä kanta-arvioiden luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä, ja ne on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2012.

Vastaava tutkija

Kojola Ilpo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Yhteystiedot

Muut henkilöt

Heikkinen Samuli (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Kurkilahti Mika (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Vehtari Aki (Aalto-yliopisto), Särkkä Simo (Aalto-yliopisto), Hartikainen Jouni (Aalto-yliopisto)

Yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttaja on Aalto-yliopisto. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen kesto 2010 - 2011

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.