M Tutkimushankekuvaus, RKTL - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ohita navigointilinkit

Paluu Hankehaaviin

Raputalousalueiden määrittely

Paluu Hankehaaviin

	

Ravustus on saaliin arvolla mitaten sisävesien kalatalouden taloudellisesti merkittävin osa-alue. Samanaikaisesti luvaton täplärapujen levittäminen on vaikeuttanut hallinnon rapustrategian mukaisen ekologisesti kestävän raputalouden kehittymistä. Syntynyt tilanne aiheuttaa ristiriitoja ja vaikeuttaa raputaloudellista päätöksentekoa.

Hankkeen avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää valmisteilla olevan vieraslaji-strategian täytäntöönpanossa, eri toimijoiden päätöksenteossa ja hallinnon rapustrategian mahdollisessa uudistamisessa.

Tutkimuksessa selvitetään ja kuvataan ne keskeisimmät tekijät, joiden mukaan voidaan määrittää joki- ja täpläravuille parhaiten soveltuvat vesistötyypit ja maantieteelliset alueet. Samalla arvioidaan rapuruton toistuvuuteen ja siitä aiheutuvaan jokira-putuotannon pysyvään pienenemiseen vaikuttavat tekijät.

Tutkimuksessa analysoidaan ja tarpeellisin osin täydennetään raputalousohjelmassa päättyneiden ja meneillään olevien hankkeiden tuottamia tietokantoja ja tuloksia. Valituissa edustavissa kohteissa näihin yhdistetään tietoja SYKEn ympäristöseurannoista. Tutkimustulosten maantieteellistä yleistettävyyttä arvioidaan kohdennetuilla kysetutkimuksilla.

Tavoitteet

- valmistellaan hankkeen yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma vuosille 2010-2012
- ulkoisen rahoituksen hakeminen
- tietokantojen tarkastus ja päivitysrutiinien muodostaminen
- RKTL:n Atlas-palvelun rapuosioiden päivittäminen
- Julkaisu vesistötyypin vaikutuksesta rapuruton toistuvuuteen

Vastaava tutkija

Tulonen Jouni, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Muut henkilöt

Pursiainen Markku, Erkamo Esa, Rajala Joona, Jalli Simo, Määttänen Katja

Yhteistyötahot

ELY-keskukset, Kalatalouskeskukset, EVIRA, SYKE

Hankkeen kesto 2010 - 2012

Hankkeen vaihe: päättynyt

 

Lähde: RKTL Hankehaavi

 

© 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.